Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas reiškia užuojautą poeto Bernardo Brazdžionio artimiesiems

Liepos 12 d. pranešimas VIR

Mirus įžymiam lietuvių poetui, mūsų laisvės šaukliui Bernardui Brazdžioniui, reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems, lietuvių rašytojų šeimai, visiems tiems, kurie Atgimimo metais išgirdę Bernardą Brazdžionį, šaukiantį tautą, nubudo ir pakilo.

 

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas
Naujausi pakeitimai - 2002 07 12.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas