Lietuvos Respublikos Seimas

Jungtinės Karalystės Generalinis Auditorius akcentavo Parlamento ir nacionalinės audito institucijos bendradarbiavimą

Liepos 11 d. pranešimas VIR

Ketvirtadienį Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas susitiko su Jungtinės karalystės Nacionalinės audito įstaigos kontrolieriumi ir Generaliniu auditoriumi Seru John’u Bourn’u (Džonu Bornu), kuris atvyko susipažinti su Lietuvos pažanga kuriant finansų kontrolės sistemą ir pasidalinti savo vadovaujamos institucijos profesine patirtimi.

Susitikimo metu buvo aptartos naujai kuriamos Lietuvos audito sistemos perspektyvos ir aktualiausi klausimai. Seimo Pirmininkas pastebėjo, kad per 12 nepriklausomybės metų Lietuvos finansinės kontrolės institucija perėjo per sudėtingą statuso bei funkcijų keitimosi periodą. ,,Šiais metais įsigaliojus naujos redakcijos Valstybės kontrolės įstatymui, pirmą kartą po nepriklausomybės reglamentuojami valstybinio audito teisiniai pagrindai”, – sakė A.Paulauskas.

Seras Jonh’as Bourn’as pabrėžė, kad jo šalies finansų kontrolės sistema pasižymi ypač glaudžiu parlamento ir aukščiausios audito institucijos bendradarbiavimu. Už audito priežiūrą atsakingas Jungtinės Karalystės Parlamento komitetas, gavęs nacionalinės audito institucijos ataskaitą apie finansinius pažeidimus, ją apsvarsto ir teikia rekomendacijas Vyriausybei.

Generalinio auditoriaus nuomone, parlamento ir nacionalinės audito įstaigos bendradarbiavime yra labai svarbus parlamento narių geranoriškumas ir politinių ambicijų atsisakymas. ,,Tik nuo politikų geros valios priklauso, ar jie pažiūrės į mūsų teikiamus pasiūlymus kaip valstybės valdymo gerinimą, ar į kaip politinių žaidimų galimybes”, – teigė John’as Bourn’as.

Seimo Pirmininkas informavo, kad Seime taip pat planuojama įkurti Biudžeto ir finansų komiteto Audito pakomitetį, kurio funkcija būtų užtikrinti Valstybės kontrolės ataskaitų tęstinumą bei parlamentinės priežiūros priemonėmis pasiekti, kad Vyriausybė pašalintų ataskaitose užfiksuotus pažeidimus ir įgyvendintų rekomendacijas.

,,Mums labai svarbu, kad Lietuvos nacionalinio audito sistema būtų moderni ir atitiktų tarptautinius standartus bei joje dirbtų profesionalai, gerai išmanantys savo darbą”, – susitikimo pabaigoje teigė Artūras Paulauskas.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 11.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas