Lietuvos Respublikos Seimas

Artūras Paulauskas nerimauja dėl patentininkų likimo

Liepos 9 d. pranešimas VIR

Antradienį Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas, susitikęs su Smulkiųjų verslininkų ir prekybininkų asociacijos atstovais, aptarė buhalterinės apskaitos vedimo tvarkos ir prekių ženklinimo problemas.

Seimo Pirmininkas informavo verslininkus, kad po jų pirmojo susitikimo, įvykusio birželio viduryje, jis susitarė su premjeru, kad Algirdu Brazausku, kad Vyriausybės š.m. gegužės 6 d. nutarimo “Dėl fizinių asmenų, įsigijusių privalomuosius patentus, buhalterinės apskaitos tvarkymo” vykdymas būtų atidėtas iki rugpjūčio 1 d. ir smulkiesiems prekeiviams turi būti suteikta daugiau laiko ir galimybių išmokti vesti buhalterinę apskaitą.

Per tą laiką buvo kiek supaprastinta apskaitos tvarka, parengtos įvairios atmintinės, detaliai išaiškinančios kaip reikia vesti buhalterinę apskaitą ir pildyti specialų žurnalą.

Seimo Pirmininkas užtikrino, kad iki sausio 1 d. bus susilaikoma nuo sankcijų smulkiesiems prekybininkams už finansinės apskaitos vedimo tvarkos taisyklių pažeidimą, tokiu būdu sudarant galimybes išmokti taisyklingai pildyti apskaitos žurnalus.

Smulkiuosius verslininkų ir prekybininkų asociacijos atstovai susitikime iškėlė kitą - prekių ženklinimo problemą. Buvo išsakyta daug priekaištų dėl Finansų ministerijos paruoštoms ir pagal ES direktyvas suderintoms prekių ženklinimo taisyklėms, kurios yra taikomos be išimties visiems prekybininkams ir neatitinka patentininkų darbo ypatumų.

Seimo Pirmininkas pritarė, kad prekių ženklinimo taisyklės prekyvietėse prekiaujantiems patentininkams yra labai griežtos. Jis paprašė pokalbio dalyvių sukonkretizuoti savo pasiūlymus ir, gavęs juos, pažadėjo kreiptis į Vyriausybę.

Pasak, A.Paulausko, kartais matant kaip grieţtinami reikalavimai patentininkams norom nenorom kyla įtarimas, kad juos norima likviduoti kaip klasę. A.Paulauskas išreiškė savo įsitikinimą, kad “privalome sudaryti tokias sąlygas, kad būtų užtikrinamos pirkėjo-vartotojo teisės, tačiau ir pardavėjas nenukentėtų”.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 09.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas