Lietuvos Respublikos Seimas

V. P. Andriukaičio, A. Medalinsko ir R. Pavilionio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 06 05-07 d. ataskaita

Posėdžio darbotvarkėje buvo trys pagrindiniai klausimai

1. Diskusija apie Teisingumo ir vidaus reikalų politikos plėtojimą: Apibendrinant galima teigti, kad diskusijos dalyviai pasisakė už gana stiprų Teisingumo ir vidaus reikalų politikos komunitarizavimą. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad atskiri pasisakantieji siūlo ES kompetencijai pavesti skirtingas veikos sritis. Bendroji tendencija – pasiryžimas praktikoje įgyvendinti saugumo ir teisingumo erdvės principus, suformuluotus Tampere viršūnių susitikime.

2. Nacionalinių parlamentų vaidmuo: Diskusijoje išsakyta daug įvairių pasiūlymų, kaip galėtų būti stiprinamas nacionalinių parlamentų vaidmuo. Dauguma dalyvavusių diskusijoje pasisakė už tai, kad nebūtų kuriamos naujos struktūros, o išnaudojami jau sukurti bendradarbiavimo mechanizmai, pagrįsti “geriausios patirties” vykdant vyriausybių parlamentinę kontrolę pavyzdžiais. Didžioji dauguma kalbėtojų nepritarė antrųjų Europos Parlamento rūmų įkūrimo idėjai. Neišvengiamai, parlamentinė kontrolė ES procesams turi būti stiprinama, ypatingai per subsidiarumo principo įgyvendinimo priežiūrą.

3. Dar bo grupių sudarymas

Konventas patvirtino šešių darbo grupių sudėtį ir darbo užduotis. Darbo grupių darbe dalyvauja Konvento nariai V.P. Andriukaitis ir R. Martikonis. Pavaduojančių Konvento narių D. Kutraitės ir R.Pavilionio dalyvavimas darbo grupėse bus patikslintas artimiausiame Prezidiumo posėdyje.

4. Sekančio Konvento posėdžio darbotvarkė: Konvento posėdyje, kuris įvyks birželio 24 – 25 d. kviečiami dalyvauti nevyriausybinių organizacijų atstovai. Lietuvos atstovų dalyvavimo sąlygos bus patikslintos artimaiusiu metu.

PRIDEDAMA. 1.Vytenio Povilo Andriukaičio pasisakymas antruoju darbotvarkės klausimu.

2. Informacija apie birželio 24 – 25 d. posėdį.

Tvirtinu:

Komiteto pirmininkas, Konvento narys Vytenis Povilas Andriukaitis

Paruošė:

Komiteto vyresn.patarėja Rūta Bunevičiūtė

p.s. Priedai saugomi Tarptautinių ryšių skyriuje.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 09.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas