Lietuvos Respublikos Seimas

2002-07-04

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, liepos 4 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomas:

Europos sutarties, steigiančios asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų šalių narių, iš vienos pusės, ir Lietuvos Respublikos, iš kitos pusės, protokolo dėl pramonės gaminių atitikties įvertinimo ir pripažinimo ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1752, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Sergejus Dmitrijevas bei Europos Komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Paunksnis. Šis ratifikavimo įstatymo projektas leis pašalinti technines prekybos pramonės gaminiais kliūtis tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos užtikrinant abipusį atitikties įvertinimo sertifikatų pripažinimą. Remiantis ekspertiniais įvertinimais, Protokolui įsigaliojus, dėl tos priežasties, kad Europos Sąjungoje bus pripažįstami Lietuvos atitikties įvertinimo įstaigų išduoti atitikties sertifikatai, Lietuvos eksportuotojai galės sutaupyti apie 35 mln. litų. Be to, Protokolas vertintinas kaip priemonė vystyti artimesnius ryšius su ES ir kaip galimybė integruoti tam tikrus pramonės sektorius į Vieningąją rinką dar prieš narystę ES. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 04.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas