Lietuvos Respublikos Seimas

Liepos 3 d. posėdyje

Švietimo ir mokslo viceministras Rimantas Vaitkus pristatė Komitetui ministerijos parengtą Lietuvos mokslo tarybos nuostatų naujos redakcijos projektą. Komitetas jam iš esmės pritarė ir nusprendė sudaryti darbo grupę iš Komiteto, Švietimo ir mokslo ministerijos, Lietuvos mokslo tarybos, Lietuvos mokslų akademijos, Rektorių konferencijos, Mokslo institutų direktorių konferencijos atstovų Lietuvos mokslo tarybos nuostatų projektui tobulinti. Patobulintas projektas bus svarstomas 2002 m. rugsėjo mėn.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas