Lietuvos Respublikos Seimas

Liepos 1 d. posėdyje

Komitetas apsvarstė Vyriausybės teikiamą Aukštojo mokslo įstatymo 2, 3, 14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo 15(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-1697. Atsižvelgęs į Seimo Teisės departamento, Lietuvos mokslo tarybos, Laisvosios rinkos instituto, Aukštojo mokslo įstatymo projektą rengusios darbo grupės narių siūlymus, Komitetas nusprendė:

1) pasiūlyti Seimui svarstyti minėtą įstatymo projektą IXP-1697 2002 m. rudens sesijoje kartu su 2003 m. valstybės biudžeto įstatymo projektu;

2) sudaryti darbo grupę projektui IXP-1697 tobulinti.

Kultūros ministrė Roma Dovydėnienė ir ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas pristatė Kultūros ministerijos parengtą Lietuvos Respublikos teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymo koncepcijos projektą. Koncepcijoje apibrėžiama įstatymo reguliavimo sritis bei tikslai, analizuojami šią sritį reguliuojantys Lietuvos ir kitų šalių teisės aktai, pateikiamos šios srities visuomeninių santykių reguliavimo nuostatos, įstatymo finansinis ir ekonominis pagrįstumas, numatoma įstatymo struktūra, galimi numatomo teisinio reguliavimo padariniai. Rengiant projektą buvo sukaupta ir išnagrinėta gausi teisinė informacija, atlikti sociologiniai tyrimai. Atsižvelgiant į tai, kad teatrų ir koncertinių įstaigų veikla yra specifinė, esama spragų jos teisiniame reguliavime. Neapibrėžtas nacionalinių teatrų ir koncertinių įstaigų statusas, kuris faktiškai šiuo metu nesiskiria nuo valstybinių įstaigų. Esama specifikos ir vertinant bei reglamentuojant teatrų bei koncertinių įstaigų turtą. Įstatyme bus apibrėžtos tokios specifinės sąvokos kaip meninis kolektyvas, kūrybinis darbuotojas, repertuaras, trupė, gastrolės, rekvizitas ir kt. Bus nustatytos teatrų ir koncertinių įstaigų teisės ir pareigos, reglamentuojamas jų valdymas, turto ir lėšų naudojimas.

Komiteto nariams pasidomėjus, kaip bus sureguliuoti opūs teatralų bei muzikų darbų santykių ir socialinių garantijų klausimai, prelegentai paaiškino, kad šios nuostatos atsiras Meno kūrėjų ir jų organizacijų įstatymo pataisose, kurios šiuo metu taip pat jau baigiamos parengti.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas