Lietuvos Respublikos Seimas

2002-07-03

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, liepos 3 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomas:

Protokolo, iš dalies pakeičiančio Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl prekybos civilinės aviacijos orlaiviais priedą, ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1732, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto išvadų rengėjas Vytautas Landsbergis bei Užsienio reikalų ministerijos tarptautinių ekonominių organizacijų skyriaus vedėja Gitana Grigaitytė. 2001 m. lapkričio 21 d. Pasaulio prekybos organizacijos šalys narės, tame tarpe ir Europos Sąjunga, konsensuso būdu pritarė Protokolui, iš dalies pakeičiančiam Pasaulinės prekybos organizacijos Sutarties dėl prekybos civilinės aviacijos orlaiviais priedą, kuriame išdėstyti 1992 m., 1996 m. ir 2002 m. harmonizuotos prekių sistemos, t.y. prekių kodų ir prekių pavadinimų, naujoji redakcija. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui.




Naujausi pakeitimai - 2002 07 03.
Salvinija Jurėnaitė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas