Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. liepos 3 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Protokolo, iš dalies pakeičiančio Pasaulio prekybos organizacijos sutarties dėl prekybos civilinės aviacijos orlaiviais priedą, ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1703 ES.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Seimo nutarimo "Dėl privatizavimo komisijos" projektas IXP-137(2).

NUSPRĘSTA("už" balsavo 9, "susilaikė" - 5 komiteto nariai):

1. Pritarti nutarimo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: J.Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Geležinkelio transporto kodekso 3, 14, 19, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 51, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1706 ES.

NUSPRĘSTA("už" balsavo 9 komiteto nariai):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

Taip pat vyko Akcinių bendrovių įstatymo 29 straipsnio papildymo įstatymo projekto IXP-1143 bei Turizmo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1653 klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 03.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas