Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. liepos 2 d. posėdis

Š.m. liepos 2 d. įvyko neeilinis Komiteto posėdis, kuriame Komiteto nariai Dangutė Mikutienė, Audrius Klišonis, Kęstutis Kuzmickas ir Juozas Matulevičius apsvarstė Teisės departamento pasiūlymą Sveikatos draudimo įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui. Komiteto nariai bendru sutarimu nepritarė pasiūlymui dėl vėlesnės įstatymo įsigaliojimo datos.
Taip pat apsvarstytas Seimo nario Algirdo Butkevičiaus pasiūlymas Sveikatos draudimo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo ir 15 straipsnio papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-1469(3). Komitetas vienbalsiai nepritarė Seimo nario pasiūlymui išbraukti įstatymo projekto 2 straipsnį, kuriame įrašyta labai svarbi nuostata - kad metinis į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą pervedamos įmokos vienam apdraustajam, draudžiamam valstybės lėšomis, dydis negali būti mažesnis kaip 35 procentai Valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatytų vidutinių draudžiamųjų pajamų, apskaičiuotų pagal metų duomenis teisės aktų nustatyta tvarka.
Komitetas apsvarstė Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios tyrimo komisijos sveikatos apsaugoje susidariusiai padėčiai ištirti išvados" projektą Nr.IXP-1731 A(2). Balsams pasiskirsčius po lygiai (2 "už", 2 "prieš"), lėmė Komiteto pirmininkės balsas, ir buvo pritarta iniciatorių pateiktam projektui.
Komitetas dar kartą aptarė 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1677(2) ir nutarė:
1. Siūlyti papildomai skirti 29500 tūkst. Lt Valstybinei ligonių kasai kaip papildomus valstybės biudžeto asignavimus: 1500 tūkst.Lt vaistų sergančiųjų AIDS gydymui įsigijimo išlaidų kompensavimui, 28000 tūkst.Lt pirminės sveikatos priežiūros paslaugų įkainio padidinimui ir ligoninių restruktūrizavimo programai bei kreditoriniam įsiskolinimui už kompensuojamus vaistus iš dalies padengti (lėšų šaltinis – atitinkama suma papildomai mažinti valstybės skolos aptarnavimo išlaidas);
2. Siūlyti skirti 2000 tūkst. Lt Kauno medicinos universiteto klinikų kardiochirurginių skyrių rekonstrukcijai (lėšų šaltinis – atitinkama suma papildomai mažinti valstybės skolos aptarnavimo išlaidas);
3. Siūlyti papildomai skirti 556 tūkst. Lt Sveikatos apsaugos ministerijos motinos ir vaiko investicinei programai Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės operacinių ir naujagimių skyrių rekonstrukcijai užbaigti (lėšų šaltinis – mažinti Muitinės departamento programoms skiriamas papildomas lėšas).

Komiteto patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2002 07 03.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas