Lietuvos Respublikos Seimas

PARLAMENTO POLITINIŲ PARTIJŲ ATSTOVAI PRITARIA SUSITARIMUI DĖL KOVOS SU NUSIKALSTAMUMU IR KORUPCIJA STIPRINIMO

Liepos 2 d. pranešimas VIR

 

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko iniciatyva šiandien parlamente įvyko Lietuvos parlamentinių partijų pasitarimas kovos su nusikalstamumu ir korupcija stiprinimui aptarti. Pasak parlamento vadovo, tokį susitarimą parengti paskatino verslininkų kreipimasis dėl nusikalstamumo didėjimo bei akivaizdžiai nepakankamas teisėsaugos struktūrų finansavimas.

Seimo Pirmininko A.Paulausko ir Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininko Alvydo Sadecko parengtame susitarimo projekte teigiama, kad pasirašančios parlamentinės partijos susitaria dėl vieningų strateginių tikslų kovoje su nusikalstamumu ir prioritetų bei būtinų prielaidų, tarp jų – ir finansinių, efektyviai teisėsaugos institucijų veiklai.

Projekte siūloma susitarti nemažinti biudžetinių asignavimų teisėsaugos institucijoms; tobulinti teisės aktus, stiprinant kovą su nusikalstamumu, užtikrinant asmenų teises ir laisves, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą; koordinuoti valstybės institucijų pastangas efektyvesnei teisėsaugos institucijų veiklai; netoleruoti valstybės tarnautojų, kurių patikimumas bei lojalumas valstybei dėl jų korupcinių ir kriminalinių ryšių kelia pagrįstas abejones bei griežtai ir laiku reikalauti atsakomybės iš kiekvieno valstybės tarnautojo, kuris neteisėtais veiksmais padarė žalą valstybės interesams; priimant valstybinius sprendimus įvertinti kriminogeninius veiksnius; užtikrinti nacionalinių ir tarptautinių kovos su nusikalstamumu programų vykdymą; vykdyti veiksmingesnę parlamentinę kontrolę, užtikrinti teisėsaugos institucijų veiklos depolitizavimą bei kadrų skaidrumą; skatinti ir remti piliečių bei visuomeninių organizacijų aktyvų dalyvavimą kovoje su nusikalstamumu bei pagalbą teisėsaugos institucijoms.

Tokio susitarimo pasirašymui pritarė visi, pasitarime dalyvavę, parlamento politinių partijų atstovai: Kazys Bobelis (LKD), Stanislovas Buškevičius („Jaunosios Lietuvos” ir Naujųjų tautininkų sąjunga), Kęstutis Glaveckas (LCS), Juozas Olekas (LSDP), Vytautas Šustauskas (Lietuvos laivės sąjunga), Romanas Algimantas Sedlickas (LLS), Algimantas Ramanauskas (NS), Artūras Skardžius (NS), Kęstutis Grinius (Tautos pažangos partija).

Svarstant susitarimo projektą, buvo siūloma tekstą sukonkretinti. Parlamentaras K.Glaveckas pabrėžė, jog būtina atkreipti dėmesį į pagrindines korupcijos priežastis – verslo suvaržymus, Seimo Pirmininko pavaduotojo Artūro Skardžiaus teigimu, būtina atlikti išsamią teisėsaugos institucijų veiklos efektyvumo analizę. Pasitarimo dalyviai taip pat svarstė, koks tai turėtų būti dokumentas – susitarimas ar deklaracija.

Seimo Spaudos tarnyba

Tel.:396211
Naujausi pakeitimai - 2002 07 02.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas