Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. liepos 1 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-07-01

Komitetas apsvarstęs Seimo statuto "Dėl Seimo Statuto 59, 67, 94, 97, 107, 135 ir 138 straipsnių pakeitimo" projektą IXP-1718, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Komiteto patarėjos bei Teisės departamento pastabas.

Komitetas apsvarstęs Seimo statuto "Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto papildymo dvidešimt aštuntuoju (1) skirsniu" projektą IXP-1733, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas apsvarstę Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 2, 10, 12, 13, 15, 16 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1719, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką.

Komitetas apsvarstę Geležinkelio transporto kodekso 3, 14, 19, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 51, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1706, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą atsižvelgiant į Teisės ir teisėtvarkos komiteto pastabas bei pastabas, kurioms komitetas pritarė. Iš projekto 5 straipsnio (Kodekso 22 str. 1 dalies) išbraukti žodžius “bei sudariusi sutartį su geležinkelio valdytoju dėl vežimo viešojo naudojimo geležinkeliu”, kadangi tai yra viešoji sutartis, be to, įmonėms yra privaloma licencija ir saugos sertifikatas bei viešojo transporto įmonių veiklą reglamentuojančių taisyklių laikymasis, todėl minėta nuostata yra perteklinė. Papildyti 6 straipsnio 2 dalį- po žodžių “vežti keleivius” įrašyti žodžius “ ir bagažą”, atsižvelgiant į Civilinio kodekso nuostatas bei straipsnio pavadinimą” Keleivių ir bagažo vežimas”. Pripažinti netekusiu galios projekto 8 str. (Kodekso 34 str.) kaip perteklinį, kadangi jo nuostatos numatytos Civiliniame kodekse, Transporto lengvatų įstatyme bei kituose teisės aktuose.

Komitetas apsvarstę Pataisos darbų kodekso 17, 18, 34, 41, 43, 45, 45(3), 47, 80 ir 81 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1714, bendru sutarimui nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento ir Komiteto patarėjo, bei Teisingumo viceministro G.Švedo pastabas. Tačiau Komitetas nepritarė Seimo nario J.Razmos pasiūlymui, kad 18 straipsnio 4-ojoje pastraipoje vietoje žodžių “sergančius AIDS asmenis” įrašyti žodžius “užsikrėtusius AIDS virusu asmenis”. Taip pat nepritarta Europos teisės departamento pastaboms.

Komitete vyko diskusija dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM problemų. Diskusijoje dalyvavo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas E.Uldukis, bei ministerijos valstybės sekretorius M.Mikaila. Diskusijos metu nuspręsta, kad yra būtina centralizuoti Lietuvos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdymą, t.y. atsisakyti savivaldybių funkcijos organizuoti atskiras savivaldybių priešgaisrines apsaugos tarnybas.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 01.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas