Lietuvos Respublikos Seimas

2002-07-01 d. BFK posėdis

1. Licencijuotų sandėlių ir sandėliavimo dokumentų įstatymo projektas IXP-1717.

Nuspręsta:

Pasiūlyti pagrindiniam Kaimo reikalų komitetui daryti svarstyme pertrauką ir paprašyti Europos Komisijos išvadų dėl minėto įstatymo projekto.

2. Padaryta svarstyme komitete pertrauka Aukštojo mokslo įstatymo 2, 3, 14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo 151 straipsniu įstatymo projekto IXP-1697 ir Aukštojo mokslo įstatymo 2, 3, 14, 15, 32, 39, 40, 41, 42, 47, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 67 straipsnių pakeitimo ir papildymo 151 straipsniu įstatymo įgyvendinimo įstatymo projekto IXP-1698.

3. 2002 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1715.

Nuspręsta:

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės antrajam svarstymui teikiamame Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekte IXP-1677 (2) asignavimus Valstybinei ligonių kasai siūloma padidinti 2400 tūkst. Lt (Žmogaus audinių ir organų transplantacijos programos priemonėms) teikti patobulintą įstatymo projektą, suderintą su valstybės biudžeto projekte numatomais asignavimais.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

4. Pataisos darbų kodekso 17, 18, 34, 41, 43, 45, 453, 47, 80 ir 81 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1714.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstatymo projektui.

4. Pasiūlymų Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1437 svarstymas.

Nuspręsta:

Pritarti Teisės departamento pasiūlymui.

Pasiūlymo tekstas:"Kartu reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Įstatymo 34 straipsnio 6 dalis nuo 2003 metų liepos 1 dienos neteks galios, todėl projekto 1 straipsnio 4 dalyje pakeitus Įstatymo 34 straipsnio 5 ir 6 dalių numeraciją, neteks galios kitokio turinio 6 dalis, o formuluotė, kuri turėtų netekti galios, galios šio straipsnio 7 dalyje."

5. Pasiūlymų Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui IXP-1574 svarstymas.

Nuspręsta:

  1. SVARSTYTA:
  2. Seimo nario R.Palaičio pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(4SP).

   NUSPRĘSTA:

   1. Pritarti 3 dalyje išdėstytiems pasiūlymams.

   Pasiūlymo esmė:

   "Kadangi pagal esamą projekto redakciją gyventojai, įsigyjantys trumpalaikius Vyriausybės vertybinius popierius, išleistus vidaus rinkoje, yra diskriminuojami palyginant su juridiniais asmenimis, t.y. palūkanos apmokestinamos 15 % tarifu, siūlau 17 straipsnio 1 dalies 16 punktą pakeisti sekančiai:

   “16) palūkanos už Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir savivaldybių vertybinius popierius, išleistus tarptautinėse finansų rinkose."

   Balsavimo rezultatai: 7 už; 4 prieš; - susilaikė.

   2. Nepritarti kitose dalyse išdėstytiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 6 už; 5 prieš; - susilaikė.

  3. SVARSTYTA:
  4. Seimo narės D.Teišerskytės pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574.

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  5. SVARSTYTA:
  6. Seimo nario A.Matulevičiaus pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574*.

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 6 už; 2 prieš; 3 susilaikė.

  7. SVARSTYTA:
  8. Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(4).

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  9. SVARSTYTA:
  10. Seimo narių B.Vėsaitės ir E.Kaniavos pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(4).

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  11. SVARSTYTA:
  12. Seimo nario Alg.Butkevičiaus pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(4).

   NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 10 už; 1 prieš; - susilaikė.

  13. SVARSTYTA:

Seimo nario S.Lapėno pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(4).

NUSPRĘSTA:

1. Nepritarti 1. dalyje pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: 6 už; 2 prieš; 3 susilaikė.

2. Nepritarti kitose dalyse pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 07 01.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas