Lietuvos Respublikos Seimas

2002-07-01

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, liepos 1 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Susitarimo dėl laikinojo, importo muitais neapmokestinamo, medicinos, chirurgijos ir laboratorinės įrangos, skirtos be atlygio skolintinai naudoti ligoninėse ir kitose medicinos įstaigose diagnostikai ar gydymui, įvežimo ir šio susitarimo papildomo protokolo ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1711 ES, su kuriuo Komiteto narius supažindino Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas bei Sveikatos apsaugos ministerijos Užsienio ir Europos integracijos skyriaus viršininkas Viktoras Meižius. Susitarimo bei jo papildomo protokolo ratifikavimas leistų be atlygio pasiskolinti, netrukdomai įvežti ir naudoti ligoninėse bei kitose medicinos įstaigose medicinos, chirurgijos ir laboratorinę įrangą šiuolaikinio lygio sveikatos priežiūros paslaugoms suteikti. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl valstybės sienos įgaliotinių veiklos ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1723 pristatė Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius bei Sienos apsaugos valdybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės skyriaus viršininko pavaduotojas Jaroslav Grinevič. Pagal šį susitarimą kiekvienoje šalyje numatoma paskirti valstybės sienos įgaliotinius, kurie analizuos ir tirs situaciją Lietuvos Respublikos ir Latvijos Respublikos pasienyje, derins ir koordinuos valstybės sienos apsaugos institucijų veiklą, sieks įgyvendinti prioritetines sienos apsaugos kryptis kovoje su organizuotu nusikalstamumu, tarptautiniu terorizmu, nelegalia migracija, neteisėta narkotinių medžiagų, ginklų, šaudmenų bei sprogstamųjų medžiagų apyvarta per valstybės sieną. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė iniciatorių teikiamam ratifikavimo įstatymo projektui atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento pateiktas išvadas.

Trečiąjį klausimą - Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Latvijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl tikrinimo jungtiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose pakeitimo ir papildymo protokolo ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1724 pristatė Komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius bei Sienos apsaugos valdybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės skyriaus viršininko pavaduotojas Jaroslav Grinevič. Šiuo susitarimu siekiama patobulinti tikrinimo jungtiniuose valstybės sienos perėjimo punktuose tvarką. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė ratifikavimo įstatymo projektui.

Paskutinį darbotvarkės klausimą - Susitarimo dėl neteisėtos prekybos jūra, įgyvendinančio Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 17 straipsnį, ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1739 ES pristatė Komiteto išvadų rengėja Dalia Kutraitė – Giedraitienė, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Anatolijus Rimkevičius bei Sienos apsaugos valdybos prie Vidaus reikalų ministerijos teisės skyriaus viršininko pavaduotojas Jaroslav Grinevič. Pagal šį susitarimą šalys, vadovautųsi tarptautine teise, bendradarbiautų, kovodamos su neteisėta prekyba narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis jūroje. Susitarime taip pat numatyta: jurisdikcija, spręstini klausimai dėl atitinkamų nusikaltimų, valstybių įgaliojimai ir teisės atliekant atitinkamas procedūras ir veiksmus, ginčų sprendimas ir panašiai. Po svarstymo Komiteto nariai minėtam ratifikavimo įstatymo projektui pritarė vienbalsiai.
Naujausi pakeitimai - 2002 07 01.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas