Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. liepos 1 d. posėdis

2002 m. liepos 1 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Komiteto nariai Dangutė Mikutienė, Juozas Matulevičius, Audrius Klišonis, Visvaldas Nekrašas, Juozas Raistenskis, Vytautas Šustauskas. Posėdyje dalyvavo sveikatos apsaugos ministras K.R.Dobrovolskis, viceministras G.Černiauskas, Valstybinės ligonių kasos direktorius S.J.Janonis, LR Prezidentūros atstovė R.Leonienė, Farmacijos departamento prie SAM l.e.p. direktorius N.Steikūnas.
Komitetas apsvarstė pasiūlymą Sveikatos draudimo įstatymo 9 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1469(3) ir nutarė pritarti pasiūlymui iš dalies: siūlyti, kad įstatymo 2 straipsnis įsigaliotų metais anksčiau, negu pateikta pasiūlyme: nuo 2003 m. sausio 1 d. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.
Valstybinės ligonių kasos direktorius S.Janonis pateikė informaciją apie vykdomas priemones Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui subalansuoti. Kompensuojamųjų vaistų kainodaros tobulinimas, sąrašų tikslinimas, receptų knygelės, ligoninių restruktūrizavimo planų rengimas jau davė teigiamus rezultatus. S.Janonis atsakė į komiteto narių klausimus, įvyko trumpa diskusija.
Farmacijos departamento prie Sveikatos apsaugos ministerijos l.e.p. direktorius N.Steikūnas pateikė Komiteto nariams informaciją apie derybų su vaistų gamintojais dėl kompensuojamųjų vaistų kainų eigą ir problemas. Įvykusios derybos su 6 vaistų gamintojais dėl 46 preparatų leido sumažinti vaistų kainas vidutiniškai apie 19 procentų. Po įvykusios diskusijos Komiteto nariai paprašė pateikti Komitetui oficialią Sveikatos apsaugos ministerijos derybinę poziciją bei derybų grafikus.
Komitetas apsvarstė kelių visuomeninių organizacijų, vienijančių pacientus, prašymą įtraukti jų atstovus į Komiteto neetatinių ekspertų sąrašą. Komiteto nariai pažymėjo, kad Komiteto posėdžiai yra atviri ir vieši, juose gali dalyvauti bei savo nuomonę pareikšti įvairių visuomeninių organizacijų atstovai. Komitetas nutarė aktyviau informuoti visuomenines organizacijas apie Komiteto posėdžius bei svarstomus klausimus, kviesti juos į savo renginius, tačiau pasiūlytų atstovų nutarė netvirtinti ekspertais, kadangi šis sąrašas jungia specialistus-savo srities žinovus (ekspertus tam tikrais sveikatos priežiūros organizavimo aspektais).
Komiteto nariai apsvarstė Komiteto nario Visvaldo Nekrašo prašymą ir pritarė jo kelionei į Švediją.

 

 

Komiteto patarėja Virginija Šukaitienė
Naujausi pakeitimai - 2002 07 01.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas