Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko sveikinimo kalba Lietuvos Respublikos Seimo ir Kaliningrado srities Dūmos Forume 2002 06 28

Birželio 28 d. pranešimas VIR

 

Gerbiami kolegos ir forumo svečiai,

Lietuvos ir Rusijos santykiai istorijos eigoje keitėsi ir transformavosi nuo abipusio nepasitikėjimo iki dvišalio bendradarbiavimo ir geros kaimynystės. Šie santykiai kokybiškai kito, bet jų aktualumas išliko iki šiandien. Manau, kad tai puikus pavyzdys kaip gali būti suderinami pagrindiniai Lietuvos Respublikos užsienio politikos prioritetai – integracija į ES ir geri santykiai su kaimynais. Todėl ir santykiai tarp Lietuvos ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities užima ypač reikšmingą vietą Lietuvos užsienio politikoje.

Malonu pažymėti, kad jau šiandien esame sukūrę teisinius dvišalio bendradarbiavimo pagrindus, suformuoti pagrindiniai bendradarbiavimo mechanizmai ir struktūros, realizuojamos įvairios programos skirtos srities viešosios administracijos, nevyriausybinių organizacijų ir verslo atstovų mokymui, bei ekonominės diplomatijos vystymui.

Remkimės gerais pavyzdžiais, kaip Lietuvos Respublika ir Rusijos Federacija tęsia bendradarbiavimą: tai Šiaurės Matmens kontekste “Nidos iniciatyva” pavadinti 15 bendrų Lietuvos ir Rusijos projektų, tai 5 nauji “Nidos iniciatyva 2” pavadinti projektai, tai kultūriniai ir žmogiškieji kontaktai, kurių pavyzdžių kiekvienas iš mūsų galėtume pateikti. Na ir žinoma labai aktyvus parlamentinis dialogas, kurio dėka gimsta naujos idėjos bei sprendimų būdai, ir stiprėja abipusis pasitikėjimas.

Lietuva deda visas pastangas, kad jos integracijos į ES procese Kaliningrado sritis galėtų kuo daugiau pasinaudoti atsiveriančiomis regioninio, subregioninio, ir ekonominio vystymosi galimybėmis. Esame įsitikinę, kad Lietuvos integracija į euroatlantines struktūras atvers naujas galimybes viso regiono, o taip pat ir Kaliningrado srities vystymuisi. Taip galvoja ir ne vienas Rusijos politikas. Tikimės, kad ES ir Rusijos viršūnių susitikime Maskvoje priimtame bendrame pareiškime numatyta tolesnė abipusiškai naudingų sprendimų paieška leis rasti naujų galimybių šių klausimų sprendimui ES ir Rusijos teisės rėmuose.

Palaikydama nuolatinius ryšius su Rusijos Federacijos ir Kaliningrado srities įstatymdavystės ir vykdomosiomis institucijomis, Lietuva gali daug prisidėti prie Kaliningrado srities vystymosi. Džiugu, kad turime kuo pasigirti: Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Rusijos Federacija grupės ir Kaliningrado srities Dūmos parlamentarų Forumo aktyvus darbas, penkiašalis Užsienio reikalų komitetų pirmininkų susitikimas Kaliningrado srities klausimu 2001 metais, aktyvi Lietuvos regionų ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities ilgalaikio bendradarbiavimo tarybos veikla. Negalima nepaminėti ir įvairių regioninio bei vietinio lygio kontaktų –Kaliningrado srities sutartys su Lietuvos apskritimis bei miestais, dalyvavimas euroregionų “Baltija”, “Saulė” ir “Nemunas” veikloje. Sėkmingo ekonominio bendradarbiavimo plėtrą iliustruoja įkurtos 458 bendros įmonės, kasmet auganti prekyba, sėkminga Lietuvos-Rusijos verslo klubo Kaliningrado srityje veikla bei planai įkurti Lietuvos-Rusijos verslo ir kultūros centrą.

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare, atsivers dar daugiau galimybių gilinti bendradarbiavimą ne tik tarp Lietuvos ir Kaliningrado srities, bet ir tarp Europos Sąjungos ir Kaliningrado srities.

Šių naujų galimybių kontekste, matyčiau Kaliningrado sritį kaip svarbų Europos Sąjungos ir Rytų Europos santykių elementą.

Tačiau Kaliningrado srities ateitis labiausiai priklauso nuo pačios Rusijos Federacijos politinių, ekonominių, diplomatinių sprendimų; kiek ji bus pasirengusi suteikti Kaliningrado sričiai veiksmų laisvę plėtojant užsienio ekonominius ryšius, ypač su Europos Sąjunga, transporto, energetikos, pasienio infrastruktūros modernizavimo, aplinkosaugos, turizmo srityse, kaip efektyviai funkcionuos Ypatinga ekonominė zona.

Nors yra skirtingų požiūrių, kaip pasiekti norimų rezultatų, aš esu įsitikinęs, kad bendra priklausomybė Baltijos regionui įpareigoja mus bendrai misijai. Todėl manau, kad Lietuva ir Kaliningrado sritis turi panašią Baltijos regiono viziją – ekonominė gerovė, verslo vystymosi skatinimas, švari ir sveika aplinka, išsaugota kraštovaizdžio įvairovė ir racionalus gamtos išteklių panaudojimas, pasikeitimas informacija ir besiplėtojantis bendradarbiavimas tose srityse.

 Šiame kontekste manau, kad galima būtų pagalvoti ir apie parlamentinio aspekto sustiprinimą diskusijoje regiono ateities klausimu surengiant suinteresuotų pusių susitikimą Parlamentų Pirmininkų lygyje, kad surastume visoms pusėms priimtinus sprendimus, kurie laiduotų konstruktyvų bendradarbiavimą tiek verslo plėtojime, tiek aplinkos apsaugos tiek bendrų projektų įgyvendinime. Gal būt šio forumo metu galima būtų išplėtoti šią idėją.

Gerbiami kolegos, linkiu Jums vaisingų diskusijų kuriant Lietuvos Respublikos Seimo ir Rusijos Federacijos Kaliningrado srities Dūmos bendradarbiavimui naujas perspektyvas. 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 28.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas