Lietuvos Respublikos Seimas

INFORMACIJA apie Kaimo reikalų komiteto 2002-06-26 d. posėdį

Kaimo reikalų komitetas kartu su Agronomų seklyčios nariais 2002 m. birželio 26 d. posėdyje, įvykusiame Kupiškio technologijos ir verslo mokykloje, apsvarstė Lietuvos aukštesniųjų žemės ūkio mokyklų ir žemės ūkio mokyklų veiklą ruošiant darbininkus ir specialistus žemės ūkiui, vykdant suaugusiųjų tęstinį mokymą ir perkvalifikavimą, teikiant konsultacines paslaugas, atliekant švietėjišką veiklą kaimo gyventojų tarpe.

Apsvarstytos žemės ūkio mokyklų finansavimo, jų materialinės – techninės bazės atnaujinimo, turto disponavimo ir kitos problemos, aptartos šių mokyklų dalyvavimo SAPARD programose galimybės.

Komitetas, siekdamas pagerinti žemės ūkio mokyklų padėtį, nusprendė parengti atitinkamus pasiūlymus.

 

L. Michelbertas, 396 766
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas