Lietuvos Respublikos Seimas

2002 06 26 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Komitetas pritarė patobulintam Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1584(2) ir Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo projektui IXP-1306(3).

Komitetas pritarė papildomoms Seimo narių V.Baravyko, K.Skamarako ir H.Žukausko pastaboms Lietuvos Respublikos Pajūrio juostos įstatymo projektui IXP-1596(2), kuriose buvo siūloma:

1) papildyti 2 straipsnį nauja sąvoka: "Prieškopė - pajūrio lygumos dalis betarpiškai besišliejanti prie kopagūbrio, klifo nuo kontinento pusės, suformuluota ir tebeformuojama eolinių procesų, vykstančių pajūryje." ;

2) 2 straipsnio 6 dalyje po žodžio "kopagūbris" įrašyti žodį "prieškopė" ir šią dalį išdėstyti taip: "6. Pajūrio juosta - sausumos (kopagūbris, prieškopė, klifas, paplūdimys) ir jūros akvatorijos (povandeninis šlaitas iki 20 m gylio izobatos) dalis, kurios apsaugos ir naudojimo režimą nustato įstatymai ir kiti teisės aktai.";

3) 4 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžio "kopagūbris" įrašyti žodį "prieškopė" ir šią dalį išdėstyti taip: "1. Pajūrio juostai priskiriama: 1) ne siauresnė kaip 100 m nuo jūros kranto linijos sausumos teritorija, į kurią įeina kopagūbris, prieškopė, klifas ir paplūdimys, besidriekianti nuo Latvijos Respublikos valstybės sienos iki Klaipėdos uosto šiaurinio molo".

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 27.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas