Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. birželio 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Telekomunikacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1707.

NUSPRĘSTA("už" - 5, "prieš" - 4):

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Pasiūlyti pagrindiniam (Informacinės visuomenės plėtros ) komitetui išnagrinėti ir įvertinti įstatymo projektui pateiktus pasiūlymus ir pastabas bei tuos pasiūlymus, kuriems Ekonomikos komitetas pritarė:

- 6 str. 4 dalyje išbraukti žodžius " Ministras Pirmininkas" ir įrašyti Prezidentas" bei šią dalį išdėstyti taip:

"4. Ryšių reguliavimo tarnybai vadovauja direktorius. Ryšių reguliavimo tarnybos direktorių ir Ryšių reguliavimo tarnybos tarybą, kurios nuostatus tvirtina Vyriausybė, skiria ir atleidžia Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.Prezidentas.

- Pakeisti 6 str. 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

"6. Ryšių reguliavimo tarnyba finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir jos pajamų, užmokesčių už teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, kurių objektus, dydžius ir mokėjimo tvarką, suderinusi su Finansų ministerija, nustato Ryšių reguliavimo tarnybos taryba, pagrįsdama juos teikiamų paslaugų ir atliekamų darbų sąnaudomis."

- Pakeisti 32 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

"11. Asmenys, kuriems skiriami ar skirti radijo dažniai (kanalai) arba telefono ryšio numeriai, moka Ryšių reguliavimo tarnybai šio įstatymo 6 straipsnio 6 dalyje nurodytus užmokesčius."

3. Komiteto paskirta pranešėja: Birutė Vėsaitė.

 

2. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-07-01) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-07-01) darbotvarkę.

 

Taip pat vyko Geležinkelio transporto kodekso 3, 14, 19, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 51, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1706 ES klausymai.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas