Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. birželio 24 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

1.1. Seimo nario V.Karbauskio 2002-06-27 pasiūlymai Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1490(3).

NUSPRĘSTA :

- nepritarti pirmam pasiūlymui dėl 3 straipsnio 2 dalies;

- antrą pasiūlymą dėl 4 straipsnio 1 dalies iniciatorius atsiėmė;

- trečią pasiūlymą dėl 5 straipsnio 1 dalies iniciatorius atsiėmė;

- iš esmės pritarti ketvirtam pasiūlymui dėl 6 straipsnio 2 dalies papildymo 17 punktu, siūlomą nuostatą perkeliant į įstatymo projekto 11 straipsnį;

- pritarti penktam pasiūlymui dėl 7 straipsnio 6 dalies;

- šeštą pasiūlymą dėl projekto papildymo 13 straipsniu iniciatorius atsiėmė.

1.2. J.Razmos 2002-06-29 pasiūlymai Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1490(3).

NUSPRĘSTA :

- pritarti pirmam pasiūlymui dėl 11 straipsnio papildymo nauja 3 dalimi;

- antrą pasiūlymą 13 straipsnį papildyti nauja 5 dalimi, o buvusias 5 - 8 dalis laikyti 6 - 9 dalimis iniciatorius atsiėmė;

- trečią pasiūlymą dėl 13 straipsnio papildymo nauja 10 dalimi iniciatorius atsiėmė.

 

1.3. Seimo narės B.Vėsaitės pasiūlymai Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1490(3).

NUSPRĘSTA:

- pirmą pasiūlymą dėl 3 straipsnio 1 dalies papildymo iniciatorė atsiėmė;

- antrą pasiūlymą dėl 4 straipsnio 4 dalies iniciatorė atsiėmė;

- pritarti trečiam pasiūlymui dėl 4 straipsnio 6 dalies patikslinimo;

- ketvirtą pasiūlymą dėl 6 straipsnio 2 dalies 8 punkto iniciatorė atsiėmė;

- penktą pasiūlymą dėl 7 straipsnio 1 dalies iniciatorė atsiėmė;

- šeštą pasiūlymą dėl 7 straipsnio 2 dalies iniciatorė atsiėmė;

- septintą pasiūlymą dėl 7 straipsnio 6 dalies iniciatorė atsiėmė;

- aštuntą pasiūlymą dėl 14 straipsnio iniciatorė atsiėmė;

- devintą pasiūlymą dėl 17 straipsnio 9 dalies iniciatorė atsiėmė.

 

1.4. Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvada Viešųjų įstaigų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1490(3).

NUSPRĘSTA:

- nepritarti pirmai pastabai dėl 3 straipsnio pakeitimo ir papildymo;

- nepritarti antrai pastabai dėl 4 straipsnio 1 ir 4 dalių pakeitimo;

- nepritarti trečiai pastabai dėl 7 straipsnio 1, 3 ir 6 dalių papildymo;

- nepritarti ketvirtai pastabai dėl 10 straipsnio 1 dalies papildymo;

- nepritarti penktai pastabai dėl 17 straipsnio 9 dalies papildymo.

 

2.SVARSTYTA:

Telekomunikacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1707.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

3.SVARSTYTA:

Branduolinės energijos įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1678.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui (“už” - 10, “prieš”-, “susilaikė”-).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Eugenijus Maldeikis.

 

4.SVARSTYTA:

Branduolinės energijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-871.

NUSPRĘSTA:

1. Įstatymo projektą atmesti, atsižvelgiant į tai, kad pritarta patobulintam Branduolinės energijos įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1678(2), kuriame atsižvelgta į įstatymo projektų IXP-871 ir IXP-871(A) nuostatas (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Eugenijus Maldeikis.

 

5.SVARSTYTA:

1. Branduolinės energijos įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-871(A).

NUSPRĘSTA:

1. Įstatymo projektą atmesti, atsižvelgiant į tai, kad pritarta patobulintam Branduolinės energijos įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1678(2), kuriame atsižvelgta į įstatymo projektų IXP-871 ir IXP-871(A) nuostatas (“už” - 9, “prieš”- 1, “susilaikė”- 1).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Eugenijus Maldeikis.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas