Lietuvos Respublikos Seimas

2002-06-26

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, birželio 26 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Tautinių mažumų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-561 A, su kuriuo Komiteto narius supažindino Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Gediminas Dalinkevičius, Tautinių mažumų ir išeivijos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinis direktorius Antanas Petrauskas, bei Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė daryti svarstymo komitete pertrauką ir grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 25, 42, 68, 72, 74 ir 75 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1712 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas, Krašto apsaugos ministerijos teisės departamento direktoriaus pavaduotojas Algminas Gutauskas, Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Giedrius Čekuolis. Po svarstymo Komiteto nariai bendru sutarimu nutarė daryti šio klausimo svarstymo komitete pertrauką iki 2002 metų spalio 1 dienos.

Taip pat apsvarstytas Užsienio valstybių aukščiausiojo lygio oficialių asmenų vizitų Lietuvos Respublikoje organizavimas. Su šiuo klausimu Komiteto narius supažindino Komiteto narys Kęstutis Kriščiūnas, Užsienio reikalų ministerijos Valstybinio ir diplomatinio protokolo departamento direktorius Giedrius Puodžiūnas, Vadovybės apsaugos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius Raimundas Kairys bei Policijos generalinis komisaras Vytautas Grigaravičius. Po diskusijos Komiteto nariai vienbalsiai pritarė siūlymui dėl reikalingumo peržiūrėti ir papildyti teisės aktus, susijusius su užsienio valstybių oficialių asmenų, delegacijų ir svečių priėmimu Lietuvos Respublikoje, kad būtų tiksliau reglamentuotas vizito atsakingų asmenų atsakomybės ir įgaliojimų lygis.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 26.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas