Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 26 d. posėdyje

Komitetas apsvarstė Dalios Kutraitės-Giedraitienės inicijuotą Visuomenės informavimo įstatymo III skyriaus 13 straipsnio papildymo įstatymo projektą ir jos pačios pasiūlymą šiam projektui. Siūloma minėto įstatymo 13 straipsnio “Asmens teisių, garbės ir orumo apsauga” 1 dalį papildyti 4 punktu, kuriuo būtų uždrausta visuomenės informavimo priemonėse stambiu planu demonstruoti mirusio ar žiauriai sužaloto žmogaus kūną, išskyrus tuos atvejus, kai toks demonstravimas reikalingas nustatyti tapatybę. Komiteto nariui Jonui Jučui susilaikius, bendru sutarimu pritarta D. Kutraitės siūlomam projektui.

Švietimo mokslo ir kultūros komiteto ir Savivaldybių ir valdymo komitetų bendrame posėdyje buvo svarstomas Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų patvirtinimo” projektas IXP-1111(2). Savivaldybių ir valdymo komiteto pirmininkas Petras Popovas išsakė Komiteto nuomonę dėl to, kad ataskaitingos Seimui institucijos turėtų vykdyti kontrolės funkcijos, o vykdomosios funkcijos turėtų būti atiduotos Vyriausybei. Toliau Petras Popovas trumpai pristatė Komiteto siūlymus Seimo nutarimo “Dėl Valstybinės kultūros paveldo komisijos nuostatų patvirtinimo” projektui. Švietimo mokslo ir kultūros komitetas nusprendė iš esmės pritarti Savivaldybių ir valdymo komiteto siūlymams ir Povilo Jakučionio siūlymams ir siūlyti Seimui svarstyti ir priimti Seimo nutarimo projekto IXP-1111 trečiąjį variantą bei įstatymo projektų IXP-1112, IXP-1113 ir IXP-1114 trečiuosius variantus.

Toliau svarstytas Seimo nutarimo “Dėl Etninės kultūros globos tarybos 2000-2001 metų veiklos ataskaitos” projektas. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti ir priimti svarstytojo projekto antrąjį variantą, patobulintą atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas.

Svarstytas Seimo nutarimo "Dėl Kauno medicinos universiteto statuto patvirtinimo" projektas (IXP-1615). Nutarta teikti Seimui trečiąjį variantą, kuriame būtų pakeistas Kauno medicinos universiteto pastatų sąrašas, išbraukiant iš jo pastatus, priklausančius Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutui.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas