Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. birželio 24 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-06-24

Komitetas, apsvarstęs Baudžiamojo kodekso 54(2) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1713, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komitete patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas.

Komitetas, apsvarstęs Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 3, 6 straipsnių pakeitimo ir įstatymo priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1705, bendru sutarimu nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į tai, jog projekte neturėtų būti numatytos Mokestinių ginčų komisijos pirmininkui ir jos nariams prastesnės darbo apmokėjimo sąlygos nei įstatymo nustatytos Vertybinių popierių, Vyriausiosios tarnybinės etikos ir Lošimų priežiūros komisijoms.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų Kodekso 15 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1693, bendru sutarimu nusprendė pritarti išvados projekto rengėjų patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant Teisės departamento išvadas, bei atkreipti dėmesį į tai, jog šio įstatymo įsigaliojimo data turėtų būti tokia pati, kaip ir pagrindiniame įstatymo projekte Nr.IXP-1692 nustatyta data.

Komitetas, apsvarstęs Seimo Teisės departamento išvadą bei Seimo nario A.Klišonio pasiūlymus dėl Bausmių vykdymo kodekso projekto, bendru sutarimu pasiūlymams pritarė iš dalies.

Komitetas, apsvarstęs Įstatymo "Dėl deputatų, įtariamų sąmoningu bendradarbiavimu su kitų valstybių specialiosiomis tarnybomis, mandatų patikrinimo" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą IXP-593, bendru sutarimu nusprendė padaryti svarstyme pertrauką.

Teisės ir teisėtvarkos komitete buvo svarstomas Konstitucinio teismo 2002 m. birželio 19 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 7, 11, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatymo 7 straipsnio 1 bei 4 dalių ir Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 20 straipsnio 2 dalies atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Kadangi šiuo nutarimu sprendžiamas Valstybinių pensijų įstatymo nuostatų atitikimas Konstitucijai, vadovaudamiesi Seimo statuto 64 str. 4 punktu ir 67 str. 13 punktu. Komitetas, bendru sutarimu nusprendė persiųsti šį Konstitucinio teismo nutarimą Socialinių reikalų ir darbo komitetui bei siūlyti, esant reikalui, spręsti teisės aktų projektų rengimo klausimą.

Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitete buvo gautas ir apsvarstytas Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos raštas dėl sąvokos turizmo paslaugų "vartotojas" numatymo Lietuvos teisės aktuose. Komiteto manymu, kad nei Civiliniame kodekse, nei Turizmo įstatyme nėra tikslinga numatyti tokios sąvokos kaip turizmo paslaugų "vartotojas". Šiuo metu galiojantys Civilinis kodeksas ir Turizmo įstatymas vartoja "turisto" sąvoką. Komitetas mano, kad naujos redakcijos Turizmo įstatyme galėtų būti tiksliai apibrėžiama sąvoka "turistas". Tačiau sąvokos "turistas" vartojimas netrukdo susiklostantiems santykiams taikyti vartojimo sutartis reglamentuojančių teisės normų.

Komitetas svarstė Seimo narių E.Masiulio ir B.Vėsaitės pasiūlymai Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1119(2). Bendru sutarimu buvo nuspręsta nepritarti Seimo narių E.Masiulio ir B.Vėsaitės pasiūlymams, kadangi laisvųjų ekonominių zonų (LEZ) – žemė yra išnuomojama LEZ valdymo bendrovei, o pačios žemės nuomos sutartis sudaroma pagal apskrities administratoriaus sprendimus. Užsieniečiai gali įsigyti žemę, bet LEZ užimtos žemės įsigijimas apsunkintų LEZ veiklą, nes kiltų klausimas dėl nuomos mokesčio, muitinės užkardų ir pan.

Komitetas svarstė Seimo nario J.Razmos pasiūlymą Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1119(2), bei bendru sutarimu nusprendė pasiūlymui nepritarti, nes numatoma komisija bus nuolatinė ir Seimas jai nustatys įgaliojimus, tada ji galės užtikrinti ir parlamentinę kontrolę – skubų kylančių klausimų sprendimą – įstatymų derinimą ir pan.

Komitete vyko diskusija dėl problemų kylančių antstolių veikloje. Diskusijoje dalyvavo, Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius P.Koverovas, Teisingumo ministerijos atstovai: G.Mažeikienė, V.Stungurys, G.Matkevičius. Diskusijos metu buvo išklausyta pil. J.Mickaus, nuomonė bei pastabos dėl antstolių veiklos. Teisingumo ministerijos valstybės sekretorius P.Koverovas, bei Tisingumo ministerijos Teisinių institucijų departamento direktoriaus pavaduotojas V.Stungurys pateikė informaciją apie antstolių veikloje kylančias problemas bei jų sprendimo būdus. Komitetas išklausė informaciją apie antstolių reformos vykdymą. Teisingumo ministerijos atstovai išreiškė pageidavimą, susijusį su teisės aktų, reguliuojančių antstolių veiklą ir vykdymo procesą tobulinimu.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 25.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas