Lietuvos Respublikos Seimas

2002-06-24 d. BFK posėdis

  1. SVARSTYTA:
  2. Seimo nario J.Razmos pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915(3SP).

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimui buvo pateikta formuluotė pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 1 už; 11 prieš; - susilaikė.

  3. SVARSTYTA:
  4. Seimo nario A.Vazbio pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915 A(3).

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  5. SVARSTYTA:
  6. Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915 A(3SP) (registruoti LR Seime 2002-06-19 d.).

   NUSPRĘSTA:

   Seimo narys B.Bradauskas atsiėmė pateiktus pasiūlymus.

  7. SVARSTYTA:
  8. Seimo nario B.Bradausko pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915 A(3SP) (registruoti LR Seime 2002-06-20 d.).

   Pasiūlymų esmė:

   1. Pakeisti 13 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

   “2. Bendrovės, organizuojančios lošimus B kategorijos automatais, apmokėtas ir įstatuose nurodytas įstatinis kapitalas turi būti ne mažesnis kaip 1,5 1 mln. Litų, o tais atvejais, kai bendrovė organizuoja lošimus lošimo namuose (kazino) – 4 mln. litų kiekvieniems lošimo namams (kazino)

   2. Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip:

   5. Ne mažiau kaip 30 procentų lošimus lošimo namuose (kazino) organizuojančių bendrovių įstatinio kapitalo pagal Priežiūros komisijos nustatytą investavimo tvarką turi sudaryti investicijos į Vyriausybės vertybinius popierius ir banko sąskaitose esančios piniginės lėšos. Šie Vyriausybės vertybiniai popieriai ir banko sąskaitose esančios lėšos naudojami tik lošimų laimėjimų išmokėjimams.

   5. Minimali pinigų suma, kurią, pagal Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nustatytą tvarką, bendrovės, organizuojančios lošimus, turi investuoti į Vyriausybės vertybinius popierius, laikyti banko sąskaitose, bendrovės kasoje ir/arba tam skirtose lošimo automato talpose ir skirti tik lošimų laimėjimų išmokėjimams, yra:

   1) vienam lošimo stalui – 40 000 Lt;

   2) A kategorijos lošimo automatui – 25 000 Lt;

   3) B kategorijos lošimo automatui – 300 Lt;

   4) bendrovėms, organizuojančioms bingą, totalizatorių, lažybas, žirgų totalizatorių – ne mažiau 25% minimalaus reikalaujamo įstatinio kapitalo sumos”.

   NUSPRĘSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  9. SVARSTYTA:
  10. Seimo nario V.Žalnerausko pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 28 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915 A(3SP).

   Pasiūlymo esmė: Papildyti projekto 13 straipsnį "Baigiamosios nuostatos* 4 dalimi: "4. *io *statymo 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja nuo 2003 m. kovo 1 d."

   NUSPRĘSTA:

   Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  11. SVARSTYTA:
  12. Seimo nario S.Lapėno pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(3) (registruoti LR Seime 2002-06-19 d.).

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimui buvo pateikta formuluotė pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 2 už; 7 prieš; 2 susilaikė.

  13. SVARSTYTA:
  14. Seimo nario A.Paulausko pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(3).

   NUSPRĘSTA:

   1. Nepritarti 1 dalyje pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: Bendru sutarimu.

   2. Nepritarti 2 dalyje pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 3 už; 2 prieš; 5 susilaikė.

   3. Pritarti 3 dalyje pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  15. SVARSTYTA:
  16. Seimo nario A.Kunčino pasiūlymai Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo projektui Nr.IXP-1574(3) (registruoti LR Seime 2002-06-24 d.).

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarta pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimui buvo pateikta formuluotė pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai:1 už; - prieš; 10 susilaikė.

  17. SVARSTYTA:
  18. Seimo narių Kęstučio Kuzmicko ir Eugenijaus Maldeikio pasiūlymai 2002 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1677.

   NUSPRĘSTA:

   Pasiūlyti apsvarstyti LR Vyriausybei.

   Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

  19. SVARSTYTA:
  20. Seimo narių E.Masiulio, K.Rimšelio, E.Savicko, G.Steponavičiaus, S.Lapėno, A.Poplavskio. D.Teišerskytės, R.Vaštako, R.Sedlicko, J.Matulevičiaus, J.Čekuolio, A.Griciaus, J.Jučo pasiūlymai 2002 m. Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1677.

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams (BFK 2002-06-20 d. Nr.41 posėdyje analogišką Teisės ir teisėtvarkos pasiūlymą jau nukreipė svarstyti LR Vyriausybei).

   Balsavimui buvo pateikta formuluotė pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Balsavimo rezultatai: 2 už; - prieš; 9 susilaikė.

  21. SVARSTYTA:

Seimo narių Algirdo Butkevičiaus ir Gintauto Šivicko pasiūlymai Pelno mokesčio įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr.IXP-1575(2).

Pasiūlymų esmė:

1. Siūlome papildyti įstatymo projektą naujais 2 ir 3 straipsniais ir juos išdėstyti taip:

“2 straipsnis. 58 straipsnio 18 dalies pakeitimas

Pakeisti 58 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. 2002 metais individualios (personalinės) įmonės ir ūkinės bendrijos pelno mokestis, avansinis pelno mokestis bei išskaičiuotas prie šaltinio pelno mokestis įskaitomi į savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotos šios individualios (personalinės) įmonės ir ūkinės bendrijos, biudžetą.

„18. Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų 2002 metais sumokėtas avansinis pelno mokestis bei išskaičiuotas (ir sumokėtas) prie šaltinio pelno mokestis įskaitomi į savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotos šios individualios (personalinės) įmonės ir ūkinės bendrijos, biudžetą.

3 straipsnis 59 straipsnio papildymas

Papildyti 59 straipsnį nauja 7 dalimi:

„7. Individualių (personalinių) įmonių ir ūkinių bendrijų nuo 2002 m. liepos 1 d. sumokėta (išieškota) fizinių asmenų pajamų mokesčio, avansinio fizinių asmenų pajamų mokesčio ir išskaičiuoto prie šaltinio fizinių asmenų pajamų mokesčio (išskyrus fizinių asmenų pajamų mokesčio, išskaičiuoto nuo fiziniams asmenims išmokamų sumų) mokestinė nepriemoka įskaitoma ta pačia tvarka kaip ir pelno mokestis, avansinis pelno mokestis ir išskaičiuotas prie šaltinio pelno mokestis.“

NUSPRĘSTA:

Pritarta pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu.

12. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

- Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 2, 25, 42, 68, 72, 74 ir 75 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-1712 - kuratoriai Alg.Butkevičius, R.Palaitis /J.Alasevičienė/.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 24.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas