Lietuvos Respublikos Seimas

G. Steponavičiaus komandiruotės į Ispanijos Karalystę 2002 06 07-10 d. ataskaita

Europos Sąjungos pirmininkų konferencijoje Madride pagrindinis svarstomas klausimas buvo nacionalinių parlamentų vaidmuo būsimoje Europos Sąjungos architektūroje. Pirmojoje konferencijos dalyje vyko du atskiri paralelūs susitikimai. Valstybių narių parlamentų pirmininkams diskutuojant apie institucinę ES sąrangą, valstybių kandidačių parlamentų pirmininkai dalyvavo diskusijoje su Ispanijos parlamento politinių partijų vadovais, Jungtinės Europos reikalų komisijos nariais, Ispanijos parlamento atstovais Europos ateities Konvente. Diskusijos metu pasikeista nuomonėmis apie būsimą ES plėtrą, artėjantį ES viršūnių tarybos posėdį Sevilijoje, Europos ateities Konvento veiklą. Reikia pastebėti, kad Ispanijos parlamentinių partijų nuostatos Konvento svarstomais klausimais ne visuomet sutampa, o partiniu pagrindu organizuojama diskusija plečiasi.

Diskusijoje apie ES plėtrą pasisakęs Seimo pirmininko pavaduotojas G. Steponavičius padėkojo Ispanijos pusei už sėkmingą pirmininkavimą ir prioritetą plėtrai bei atkreipė dėmesį, kad artėjant Stojimo sutarties ratifikavimo procesui ir šalių narystei ES, yra ypatingai svarbu užtikrinti ne tik valstybių kandidačių, bet ir valstybių narių visuomenės informuotumą. Eurostato apklausų duomenys rodo, kad ES piliečiai labai mažai žino apie būsimas ES nares ir nėra motyvuoti tokios informacijos ieškoti. Ispanijos parlamento vadovai patikino, kad Ispanijos visuomenė remia plėtrą skatinama moralinio solidarumo.

Antroje konferencijos dalyje vyko valstybių narių ir kandidačių parlamentų vadovų bendra diskusija apie nacionalinių parlamentų vaidmenį ir Europos ateitį. Pasisakiusieji akcentavo parlamentų vaidmens stiprinimo reikšmę demokratijos plėtojimui, kontroliuojant nacionalines vyriausybes ir sprendžiant ES klausimus. Dauguma pritarė, kad turėtų būti sukurtas glaudesnio bendradarbiavimo mechanizmas tarp nacionalinių parlamentų ir Europos Parlamento, tačiau atmetė antrųjų Europos Parlamento rūmų įkūrimo idėją. Atkreiptas dėmesys į subsidiarumo principo įgyvendinimo ir parlamentinės kontrolės šioje srityje svarbą. Lietuvos Seimo pirmininko pavaduotojo pasisakymas pridedamas.

Dvišalių susitikimų metu pasikeista nuomonėmis derybų eigos, ES plėtros, ES migracijos politikos bei atskirų valstybių vidaus ir užsienio politikos klausimais su Ispanijos parlamento vadovais, Lenkijos Senato pirmininku, Portugalijos, Latvijos, Estijos, Vengrijos, Bulgarijos bei Danijos, kuri nuo 2002 liepos 1 d. pirmininkaus Europos Sąjungoje, parlamentų pirmininkais. Nežiūrint besikeičiančio politinio konteksto ir gana sunkios derybų eigos paskutiniuose derybų skyriuose, bendras derybų eigos vertinimas išlieka pozityvus. Šiuo metu pirmininkaujančios Ispanijos atstovai tvirtino, kad Ispanijos vyriausybė dės visas galimas pastangas, kad būtų laikomasi derybų tvarkaraščio. Danijos atstovai tikisi užbaigti derybas su Lietuva savo pirmininkavimo metu.

N.B. Lietuvos ambasadorius Ispanijoje J.E. Vytautas Dambrava patvirtino, kad abiejų Ispanijos parlamento rūmų pirmininkės yra preliminariai sutikusios atvykti į Lietuvą dar šių metų vasarą, tačiau reikėtų daugiau organizacinės iniciatyvos iš Lietuvos pusės.

PRIDEDAMA. 1. G.Steponavičiaus pasisakymas konferencijoje tema “Nacionalinių parlamentų vaidmuo ir Europos ateitis”.

2. Konferencijos baigiamasis dokumentas

3. Galutinis dalyvių sąrašas.

Tvirtinu: Seimo pirmininko pavaduotojas Gintaras Steponavičius

Paruošė: ERK vyresnioji patarėja Rūta Bunevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2002 06 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ISPANIJA

LR Seimas