Lietuvos Respublikos Seimas

A.Kunčino komandiruotės į Slovėnijos Respubliką 2002 06 2–5 d.d. ataskaita

2002 m. birželio 3 – 4 dienomis Liublianoje vyko ministrų lygio konferencija informacinės visuomenės plėtros klausimais, kurioje dalyvavo šalių, pretenduojančių įstoti į Europos Sąjungą, delegacijos ir Europos komisijos atstovai. Lietuvai atstovavo Ministro pirmininko patarėjas R.Gudauskas, Vidaus reikalų ministerijos sekretorius V.Bulovas, tos pačios ministerijos departamento direktorius A.Matulis, IVPK prie Vyriausybės direktorius J.Zalatorius bei kiti oficialūs asmenys. Konferencijos dalyviams buvo pateiktas eEurope+ pažangos pranešimas, kuriame pateikti oficialūs duomenys apie šalių kandidačių situaciją kuriant informacinę visuomenę pagal įvairius parametrus (pranešimo elektroninis variantas yra pateikiamas Seimo IVPK puslapyje). Kadangi tai yra pirmas pranešimas, o įvairiose šalyse tokie patys statistiniai duomenys yra renkami pagal skirtingą metodiką, todėl ir pateikti rezultatai nėra visiškai objektyvūs. Konferencijos dalyvių nuomone, antrasis pranešimas, kuomet statistiniai duomenys bus renkami pagal vienodą metodiką, turėtų būti objektyvesnis.

Konferencijoje įvyko trys plenariniai posėdžiai, taip dirbo trys sekcijos(žinių visuomenės ir ekonomikos, informacinės infrastruktūros, informacinės visuomenės politikos regionuose). Plenariniuose posėdžiuose bei sekcijose buvo nagrinėjami tiek bendri informacinės visuomenės plėtros klausimai, tiek pateikiama konkrečių šalių patirtis šiais klausimais. Ypač plačiai buvo nagrinėjama situacija Slovėnijoje, kuri neabejotinai viena iš pirmaujančių kuriant informacinę visuomenę tarp šalių kandidačių (Slovėnijos premjeras Janez Drvnovšek, informacinės visuomenės ministras Pavel Gantar, valstybės sekretoriai Tomaž Kalin , Jozsef Gyorkos bei kiti). Įdomūs ir naudingi buvo ir kitų šalių atstovų pranešimai, iš kurių norėčiau pažymėti Karel Brezin (Čekijos ministras), Dan Nica (Rumunijos ministras), Plamen Petrov (Bulgarijos ministras), Toomas Ilves (Estijos parlamento narys) pranešimus. Lietuvai su pranešimu, suderintu su visa delegacija, atstovavo “Omnitel” prezidentas A.Zabulis. Apibendrintus pranešimus padarė Europos komisijos atstovai Errki Liikanen, Paul Verhoef, Peter Scott , naudingos informacijos buvo pateikta pranešimuose, kuriuos padarė žymiausių IT bendrovių atstovai.

Konferencija buvo naudinga, kadangi padėjo geriau suvokti, kad Lietuva informacinės visuomenės plėtros klausimais dar gerokai atsilieka nuo kitų šalių kandidačių, sudarė galimybę pasikeisti informacija su kitų šalių kandidačių atstovais. Išryškėjo, kad daugelyje šalių yra specialios ministerijos (nors jų pavadinimai gana skirtingi) tiesiogiai atsakingos už informacinės visuomenės plėtrą savo šalyje. Matyt, ir Lietuvoje reikalingi tam tikri struktūriniai pokyčiai vyriausybinėse struktūrose, siekiant geriau valdyti ir koordinuoti informacinės visuomenės plėtrą.

Seimo informacinės visuomenės plėtros

komiteto pirmininkas Algirdas Kunčinas
Naujausi pakeitimai - 2002 06 24.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   SLOVĖNIJA

LR Seimas