Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba konferencijoje“Socialinis pedagogas – vaiko advokatas” 2002 06 021

Birželio 21 d. pranešimas VIR

 

Gerbiamieji konferencijos dalyviai,

Mieli pedagogai, švietimo sistemos darbuotojai,

Turbūt niekas negali būti svarbiau už tai, kokie užaugs ir kokią ateitį turės mūsų vaikai, mūsų jaunoji karta. Šiandien gyvename išties sudėtingoje ir greitai kintančioje aplinkoje, kurioje ypatingai svarbu laiku pastebėti bręstančias naujas problemas, laiku jas spręsti, atrasti efektyvius prevencijos būdus.

Praktika rodo, kad prevencija visada yra geresnė priemonė nei gydymas ir atsieina kur kas pigiau. Todėl problemos turi būti sprendžiamos dar tuomet, kai žmogus tik pradeda formuotis, kuria savo pasaulėžiūrą ir vertybių supratimą.

Lietuvoje šiuo metu gyvena per 900 tūkstančių vaikų, o tai sudaro ketvirtadalį visų Lietuvos gyventojų. Tai iš tiesų įspūdingas skaičius, todėl nuo to, kaip mūsų jaunoji karta augs, integruosis į suaugusių visuomenę, kokia vertybių skale matuos savo poelgius ir atsakys už savo veiksmus, priklausys ir mūsų valstybės ateitis, jos socialinė ir ekonominė raida.

Deja, turime pripažinti, kad narkomanija ir kiti žalingi įpročiai ypač plinta jaunų žmonių tarpe, o tai sąlygoja nusikalstamumo augimą ir kitas su tuo susijusias pasekmes, keliančias grėsmę visai visuomenei.

Manau, kad šiandien jau niekam nereikia įrodinėti, kokią svarbią vietą sprendžiant šiuos klausimus užima Lietuvoje dar naujos, tik pradedančios žengti pirmuosius žingsnius specialybės atstovai - socialiniai pedagogai.

Mokyklai, šeimai ir bendruomenei, o ypač vaikui, turinčiam problemų mokykloje, šeimoje ar kitoje aplinkoje socialinis pedagogas, jo atliekamas darbas yra ypač reikalingas.

Manau, kad tai labai nelengvas darbas, nes socialinis pedagogas turi spręsti tas problemas, kurių šeima, mokykla ar bendruomenė išspręsti nepajėgios. Socialiniai pedagogai dar tik pradeda platesnę savo veiklą ir tikiu, kad įgiję daugiau praktinės patirties, jie ne tik sėkmingai įsilies į visą vaiko teisių apsaugos sistemą bet ir taps jungiamąja šios sistemos grandimi.

Po kelerių metų Jūsų gretos žymiai pagausės, o tuo pačiu atsiras galimybė kur kas labiau pasirūpinti pačiu brangiausiu mūsų turtu – mūsų vaikais.

Baigdamas noriu esamiems ir būsimiems socialiniams pedagogams palinkėti kantrybės, ištvermės, atrasti ryšius savo bendruomenėje, įgauti pagarbą ir tarp mokinių, ir tarp mokytojų, o šiai aktualiai konferencijai – vertingų pastabų ir pasiūlymų.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 21.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas