Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas susitiko su Kinijos Prezidentu

Birželio 17 d. pranešimas VIR

Šiandien Seime susitikę Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas ir Kinijos Prezidentas Jiang Zeminis aptarė dvišalius Lietuvos ir Kinijos santykius, parlamentinį šalių bendradarbiavimą. Susitikime taip pat dalyvavo Seimo Pirmininko pirmasis pavaduotojas Česlovas Juršėnas, Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Gediminas Kirkilas.

Kinijos Prezidentas palankiai įvertino Lietuvos ir Kinijos santykius. Jang Zeminis pabrėžė, kad nors Lietuvą ir Kiniją ir skiria dideli geografiniai atstumai bei skirtingos socialinės bei kultūrinės tradicijos, Lietuva ir Kinija sėkmingai plėtoja politinį, ekonominį, socialinį, kultūrinį ir teisinį bendradarbiavimą.

Susitikime Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas pastebėjo intensyvėjančius šalių politinius ir ekonominius ryšius, parlamentinį bendradarbiavimą, priminė apie aktyvią Lietuvos Seime veikiančios tarpparlamentinių ryšių su Kinija grupės veiklą.

Kinijos prezidentas pabrėžė, kad atgavusi nepriklausomybę, Lietuva pasiekė labai daug įspūdingų laimėjimų. “Jūs sėkmingai grįžtate į Europą ir palaikote gerus santykius su kaimynais”, pastebėjo Jang Zeminis, įvertindamas Lietuvos nueitą kelią atkūrus nepriklausomybę.

Jang Zeminis Artūrui Paulauskui taip pat perdavė Kinijos Liaudies atstovų susirinkimo Nuolatinio komiteto pirmininko Li Peno kvietimą apsilankyti Kinijoje.

Seimo Pirmininkas susitikime Kinijos Prezidentŕ plačiau supaţindino su Lietuvos parlamento darbu, Seimo darbo specifika. Susitikimo pabaigoje Kinijos Prezidentas pasirašė Seimo svečių knygoje.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 06 20.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas