Lietuvos Respublikos Seimas

2002 06 19 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Rolandas Tuskevičius, UAB "EKO RIXI" atstovas, pristatė Antrinių žaliavų perdirbimo plėtros programos rengimo eiga ir jos įgyvendinimo perspektyvas. Pagrindinis programos tikslas - plėtojant esamus ir kuriant naujus antrinių žaliavų surinkimo, paruošimo perdirbimui bei perdirbimo pajėgumus, sukurti modernią antrinių žaliavų perdirbimo sistemą, užtikrinančią gerą aplinkos kokybę ir nepažeidžiančią rinkos ekonomikos.

Komitetas nepritarė Lietuvos Respublikos Prezidento 2002 m. birželio 12 d. dekretu Nr.1800 (Nr.1441Gr.) pateiktoms Medžioklės įstatymo pataisoms ir nusprendė siūlyti Seimui šias pataisas atmesti pakartotinai priimant grąžintą įstatymą.

Susitikimo metu su Belgijos karalystės Volonijos regiono Parlamento aplinkos apsaugos, gamtos išteklių ir žemės ūkio komiteto atstovais buvo pasikeista nuomonėmis dėl parlamentų vaidmens politinėje sistemoje. Alfonsas Macaitis, Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, informavo apie Lietuvos pasirengimą Europos Sąjungos narystei ir darbus, kuriuos būtina atlikti, įgyvendinant pagrindinių Europos Sąjungos aplinkosauginių direktyvų reikalavimus.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 20.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas