Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 19 d. posėdyje

Komitetas, svarstydamas Seimo nutarimo dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) veiklos ataskaitos projektą, organizavo klausymus, kuriuose buvo aptarta LRT veikla praėjusiais metais ir išsakytos nuomonės dėl galimybių ją pagerinti. Klausymų dalyviams buvo išdalintas Komiteto pirmininko Rolando Pavilionio parengtas Seimo frakcijoms adresuoto laiško projektas “Dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos misijos”, kuriame konstatuojama, kad LRT nepakankamai efektingai vykdo savo misiją, nes vis daugiau transliuojama komerciniams transliuotojams būdingų bulvarinio pobūdžio pramoginių laidų, smunka ir kultūrinių bei informacinių laidų lygis. Teigiama, kad dabartinė LRT taryba nepajėgia koreguoti LRT veiklos ir užtikrinti, kad būtų vykdoma valstybės jai skirta misija. Siūloma tiksliau nustatyti kriterijus, leidžiančius spręsti, ar LRT vykdo savo šviečiamąją ir kultūros ugdymo misiją, tam pasitelkti kuo platesnę visuomenės nuomonę, taip pat - pereiti prie laidų viešųjų konkursų sistemos, atsiriboti nuo bet kokių komercinių interesų, depolitizuoti LRT tarybą, kad joje arba visai nebūtų politikų ar valdžios skirtų narių, arba jų būtų ne daugiau trijų – po vieną nuo Prezidento ir Seimo pozicijos bei opozicijos, o daugumą Tarybos sudarytų svarbiausių mokslo, meno, kultūros, verslo, žiniasklaidos organizacijų ir bendruomenių pasiūlyti asmenys. Biudžetinio finansavimo didinimą ar mažinimą siūloma sieti su LRT veiklos kokybe.

Klausymuose pasisakė ir kiti Komiteto nariai. Jonas Korenka ir Jonas Jučas nepritarė R. Pavilionio pasiūlymams.

LRT generalinis direktorius Valentinas Milaknis ir LRT tarybos narys Rimvydas Valatka nesutiko su LRT veiklos kritišku vertinimu, kalbėjo apie pagerėjusius reitingus ir būtinas naujas investicijas, ypač fondų išsaugojimą ir technikos atnaujinimą. Kiti klausymų dalyviai išsakė įvairias nuomones, daugelis jų pritarė būtinybei pagerinti laidų kokybę ir nesupanašėti su komerciniais transliuotojais.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 19.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas