Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-06-17

 

Komitetas apsvarstė 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1677. Nutarta pritarti iniciatorių pateiktam projektui. Priimto sprendimo argumentai:

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomoms programoms 2002 m. iš viso papildomai bus skirta 5058 tūkst. Lt:

- Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomoms programoms išlaidos bus padidintos 5100 tūkst.Lt;

- 42 tūkst. Lt bus sumažintos šios ministerijos Specialiosios socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos išlaidos (programa 1.6).

- Perskirstyta 150 tūks.Lt asignavimų tarp Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vykdomų programų, šias lėšas skiriant programai “Parama socialiai pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir kita ministerijos veikla” (2.3) iš Darbo rinkos profesinio mokymo ir konsultavimo, jaunimo darbinės veiklos galimybių išplėtimo bei socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimo programos (1.1). Šios lėšos reikalingos Vyriausybės patvirtintos Prekybos žmonėmis ir prostitucijos kontrolės bei prevencijos 2002-2004 m. programos (2002 m. sausio 17 d. Vyriausybės nutarimas Nr. 62) priemonėms įgyvendinti.

- Lietuvos invalidų reikalų tarybos prie Vyriausybės vykdomoms programoms bus skirta papildomai 1650 tūks. Lt, iš jų 500 tūks.Lt paprastųjų išlaidų - Invalidų darbinio užimtumo programai, 1150 tūks.Lt nepaprastųjų išlaidų-invalidų visuomeninių organizacijų centrams rekonstrukcijai užbaigti ( dalinis danų organizacijos finansavimas), plėsti ir pagrindinėms priemonėms įsigyti.

- Valstybinei darbo inspekcijai papildomai skirti 170 tūks.Lt- nelegalaus darbo kontrolės funkcijai vykdyti, kitoms prekėms ir paslaugoms apmokėti.

Prašyti Socialinės apsaugos ir darbo ir Vidaus reikalų ministerijų pateikti komitetui papildomą informaciją apie užsieniečių ir pabėgėlio statusą gavusių asmenų skaičiaus kitimą 2000-2002 m. pagal jų kilmės šalis, deportuotų iš Lietuvos Respublikos asmenų skaičių, o taip pat didinamų išlaidų Pabėgėlių integracijos programai pagrindimą.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas pasirengė svarstyti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 17, 18, 23, ir 55 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1619. Nutarta komiteto išvadų rengėjais paskirti I.Degutienę, A. Sysą. Paprašyta Vyriausybės išvadų, spaudoje skelbiama nuo 02-06-18 ir laukiama pasiūlymų iki 02-06-25, komitete bus svarstoma rudens sesijoje.

Taip pat komitetas pasirengė svarstyti Valstybės saugumo departamento statuto patvirtinimo įstatymo projektą Nr. IXP-1689 ir jį lydinčius įstatymų projektus Nr IXP-1690, IXP-1691, IXP-1692. Nutarta komiteto išvadų rengėjais paskirti S. Kružinauską, A. Melianą, komitete svarstyti 02-06-24.

Taip pat komitetas apsvarstęs pritarė Seimo nario S. Kružinausko pasiūlymui Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 34 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1412 (3).

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 19.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas