Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. birželio 19 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Kelių įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-782(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Valstybės turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn įstatymo 3 straipsnio papildymo ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-783(3).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Iš esmės pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui.

2 Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Valstybės valdymo ir savivaldybių) papildyti įstatymo projekto 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

“1 straipsnis. 3 straipsnio papildymas

Papildyti 3 straipsnį 5 ir 6 dalimis:

„5. Savivaldybių nuosavybėn, savivaldybių taryboms pritarus, perduodami valstybei priklausantys apskričių viršininkų valdomi vietinės reikšmės keliai su visais jiems priklausančiais statiniais.

6. Savivaldybių nuosavybėn, savivaldybių taryboms pritarus, perduodami valstybei priklausantys valstybinės reikšmės keliai su visais jiems priklausančiais statiniais, kurie išbraukiami iš valstybinės reikšmės kelių sąrašo ir tampantys vietinės reikšmės keliais.“

3. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymas Nr.IX-899 - projektas IXP-1262 Gr.

NUSPRĘSTA ("už" - 10, "susilaikė" - 1):

1. Pritarti Lietuvos Respublikos Prezidento Dekrete pateiktam pasiūlymui Alkoholio kontrolės įstatymo 1, 2, 3, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 41, 44, 45, 48, 52 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 53 straipsniu įstatymui (IXP-1267 Gr).

2. Komiteto paskirta pranešėja: B.Vėsaitė.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Strateginių prekių ir technologijų importo, tranzito ir eksporto kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1703 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, E.Maldeikį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Telekomunikacijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1707 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, A.Vazbį ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Geležinkelio transporto kodekso 3, 14, 19, 20, 22, 32, 33, 34, 35, 38, 51, 57, 58, 62, 63, 64, 65, 68, 69 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1706 ES svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, R.Vaštaką ir komiteto patarėją D.Šaltmerį.

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. liepos 1 dienos.

 

7. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-24) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA ("už" - 7, "prieš" - 1, "susilaikė" - 3):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-24) darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas