Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. birželio 17 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

1.SVARSTYTA:

2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1677.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti Vyriausybės pateiktam įstatymo projektui ir Komiteto išvadoms ("už" balsavo 8, "prieš" - 6 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: V.Greičiūnas.

 

2.SVARSTYTA:

Įstatymo "Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-854(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 13, "susilaikė" - 1 komiteto narys).

2 . Komiteto paskirtas pranešėjas P.Vilkas.

 

3. SVARSTYTA:

Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 6, 7, 11, 13, 17, 20, 21 straipsnių pakeitimo ir papildymo, papildymo 4(1) straipsniu ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-683(2).

NUSPRĘSTA ("už" balsavo 10, "susilaikė" - 1 komiteto narys) :

1. . Grąžinti projektą iniciatoriui tobulinti, atsižvelgiant į Teisės departamento išvadas, Seimo Antikorupcijos komisijos pasiūlymus ir Vyriausybės nuomonę.

2. Pažymėti, kad Privatizavimo komisija skirta ne pagal 1999 m. lapkričio 4 d. Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymą Nr. VIII – 1391.

3 . Komiteto paskirta pranešėja K.D.Prunskienė.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas Šilumos ūkio įstatymo projekto IXP-1592 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, J.Razmą, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2002 m. birželio 29 dienos.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Branduolinės energijos įstatymo 5 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-1678 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti E.Maldeikį, J.Veselką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2002 06 19.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas