Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2002.06.17 posėdį

Informacija Spaudos tarnybai apie 2002-06- 17 komiteto posėdį

Komitetas, paskirtas pagrindiniu, svarstė:

-Seimo nutarimo “Dėl Seimo politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių, Seimo kanceliarijos ir Seimui atskaitingų institucijų, Respublikos Prezidento institucijos ir Respublikos Prezidentui atskaitingų institucijų, Nacionalinės teismų administracijos, teismų, prokuratūros ir savivaldybių institucijų valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ projektą IXP-1621 ir bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam Seimo nutarimo projektui ir komiteto išvadai. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies nuostatas ir patvirtinti valstybės tarnautojų suvienodintų pareigybių sąrašą, lygius ir kategorijas .

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1309 ir nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai. (Balsavimo rezultatai: 6 “už“, 3 “prieš“, susilaikiusių nebuvo.)

- Metrologijos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1017 ir nusprendė bendru sutarimu “už“ paprašyti Vyriausybės išvados, nes Valstybės valdymo institucijos (Teisingumo ministerija, Aplinkos ministerija, Valstybinė Metrologijos inspekcija ir Valstybinė metrologijos tarnyba) neturi vieningos nuomonės dėl šio įstatymo projekto.

- Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1415ir nusprendė daryti svarstymo komitete pertauką, tikslu pakviesti į posėdį Prokuratūros atstovą.

- Komitetas ,paskirtas pagrindiniu, pasirengė svarstyti:

- Valstybės tarnybos įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1691 ir Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 1692 ir nusprendė: kreiptis į Seimo valdybą dėl Vyriausybės išvados šiems projektams. Seimo narių Alvydo Sadecko ir Nikolajaus Medvedevo siūlomi projektai pareikalaus papildomų biudžeto asiganavimų. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Prezidento rinkimų įstatymo 2(1) straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-619 ir nusprendė išvadų projekto rengėjais paskirti Joną Jurkų ir Eligijų Masiulį. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu- “uţ“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo projektą IXP-1677 ir nusprendė: pritarti iš esmės įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui ir Vyriausybei: 1) spręsti klausimą dėl savivaldybių metinio grynojo skolinimosi limito didinimo pagal keičiamo įstatymo 12 straipsnį; 2) papildyti įstatymo projekto IXP-1677 6 priedėlį 5 655 tūkst. litų bendrosios dotacijos kompensacija 2001 m. savivaldybių negautoms pajamoms kompensuoti. Lėšų šaltinis – pagal išvados priedą siūloma mažinti numatomus asignavimus valstybės institucijų valdymo išlaidoms, kadangi valstybės biudžeto papildomos įplaukos turi būti nukreiptos neįvykdytiems valstybės įsipareigojimams savivaldybių biudžetams, bet ne papildomam institucijų vykdomų programų finansavimui; 3) spręsti klausimą dėl savivaldybių sumokėto biudžetui pridėtinės vertės mokesčio, švietimo įstaigų pastatams atnaujinti, grąžinimo savivaldybėms. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas pasirengė svarstyti ir paskyrė atsakingus už išvadų parengimą Turizmo įstatymo projektui IXP-1653 ir Šilumos ūkio įstatymo projektui IXP-1592, Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1461

Informaciją pateikė

Komiteto sekretoriato padėjėja

G.Jasaitienė 39-68-06

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 18.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas