Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 17 dienos posėdyje

 

Išklausyta informacija apie Lietuvos bendrojo lavinimo egzaminų eigą. Švietimo ir mokslo ministerijos valstybės sekretorius Dainius Numgaudis informavo apie problemas, vykdant valstybinius brandos egzaminus, apie priežastis, dėl kurių buvo anuliuoti kai kurių abiturientų darbai, ir apie priemones, kurių bus siūloma imtis savivaldybių administracijoms, kad egzamino vykdytojai nepažeidinėtų Švietimo ir mokslo ministro nustatytos egzamino vykdymo tvarkos ir nebūtų sudaromos sąlygos abiturientams nusirašyti. Komitetas pareiškė nuomonę, kad šiemet turėtų būti sudarytos sąlygos perlaikyti egzaminą tiems abiturientams, kurie per egzaminus turėjo galimybę nusirašyti dėl pedagogų aplaidumo.

Posėdyje buvo svarstomas Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP- 1677). Komitetas iš dalies pritarė Įstatymo projektui, tačiau pasiūlė skirti papildomai lėšų Valstybinei paminklosaugos komisijai ir atkreipė dėmesį į tai, kad Vyriausybė nevykdo Seimo 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekto 2001 -12 –10 dienos protokolinio nutarimo Nr. IXP – 1070, kuriuo buvo pasiūlyta iš esmės tenkinti Mokslo ir švietimo ilgalaikio finansavimo įstatymo nuostatas, garantuojančias svarbiausių mokslo ir studijų projektų įgyvendinimą, o, peržiūrint biudžeto rodiklius 2002 m. pavasarį, vadovautis nuostata, kad mokslui ir studijoms, sveikatos apsaugai, taip pat Žemės ūkio ir kaimo plėtros strategijos įgyvendinimo priemonėms būtina skirti trūkstamus ir įstatymu numatytus valstybės asignavimus.

Toliau buvo svarstomas Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo projektas. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti patobulintą trečiąjį variantą.

Komitetas svarstė Švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektą ir Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui atmesti Švenčių dienų įstatymo 1 straipsnio papildymo įstatymo projektą ir siūlyti Seimui svarstyti patobulintą Atmintinų dienų įstatymo 1 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 18.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas