Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. birželio 17 d. posėdis

Š.m. birželio 17 d. įvyko Komiteto posėdis, kuriame dalyvavo Komiteto nariai Dangutė Mikutienė, Kęstutis Kuzmickas, Juozas Matulevičius, Visvaldas Nekrašas, Juozas Raistenskis, Vytautas Šustauskas bei sveikatos apsaugos ministras Konstantinas Romualdas Dobrovolskis, viceministras Gediminas Černiauskas, Sveikatos apsaugos ministerijos Finansų skyriaus viršininkė Vlada Gečėnienė ir Teisės skyriaus vyr. specialistė Rita Cicėnienė, Valstybinės ligonių kasos direktorius Saulius Julius Janonis, direktoriaus pavaduotoja Jelena Kulik, Statistikos ir planavimo skyriaus viršininkė Laima Vaičiulienė, Prezidento referentė Rasa Leonienė.
Komitetas apsvarstė 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1677 ir nusprendė pritarti 2002 metų valstybės biudžeto tikslinimo projekte numatytam lėšų sveikatos apsaugai padidinimui ir, atsižvelgiant į tai, kad sveikatos apsauga pripažinta viena iš prioritetinių sričių, siūlyti papildomai didinti šias lėšas.
Komitetas svarstė Sveikatos draudimo įstatymo 9 ir 15 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1469(2) ir bendru sutarimu nusprendė pritarti patobulintam projektui ir paskirti Kęstutį Kuzmicką Komiteto pranešėju.
Posėdyje buvo apsvarstytas Sveikatos draudimo įstatymo 32 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1662. Komitetas, keturiems jo nariams balsavus “už” ir vienam “prieš” nusprendė pritarti patobulintam projektui ir Komiteto pranešėja paskirti Dangutę Mikutienę.
Komitetas išklausė Valstybinės ligonių kasos informaciją apie Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų stacionarinėms paslaugoms apmokėti paskirstymą pagal gyventojų skaičių, amžiaus struktūrą ir lytį. Valstybinės ligonių kasos atstovai atsakė į Komiteto narių klausimus.
Komitetas, dalyvaujant Kauno apskrities gydytojui Henrikui Čeidai ir Kauno vaiko raidos klinikos vyr. gydytojai Audronei Prasauskienei, apsvarstė klinikos prašymą dėl galimybės sudaryti šiai įstaigai sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa šios įstaigos teikiamoms sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti ir nusprendė kreiptis į Valstybinę ligonių kasą dėl galimybės sudaryti tokią sutartį.

Komiteto padėjėja Inesa Zabulionienė
Naujausi pakeitimai - 2002 06 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas