Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. birželio 17 d. posėdis

2002 m. birželio 17 d. Komitetas apsvarstė 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IX P-1677 ir nusprendė:

1. pritarti 2002 metų valstybės biudžeto tikslinimo projekte numatytam lėšų sveikatos apsaugai padidinimui ir siūlyti papildomai didinti šias lėšas.

2. Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos apsauga pripažinta viena iš prioritetinių sričių tikslinant biudžetą, siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijos investicinėms programoms kreditorinių įsiskolinimų likvidavimui ir sutartinių įsipareigojimų vykdymui papildomai skirti 12 mln. Lt. Lėšų šaltinis – siūlyti spręsti Vyriausybei perskirstant kitoms programoms numatytas papildomas lėšas.

3. Atsižvelgiant į tai, kad sveikatos apsauga pripažinta viena iš prioritetinių sričių tikslinant biudžetą, ir į lėšų privalomajam sveikatos draudimo fondui sumažinimą lyginant su 2001 metais, siūlyti papildomai skirti Valstybinei ligonių kasai 28 mln. Lt didinant įmoką už valstybės draudžiamus asmenis, iš jų – 8 mln. Lt pirminės sveikatos priežiūros paslaugų įkainiui padidinti, 15 mln. Lt - kreditoriniam įsiskolinimui už kompensuojamus vaistus padengti, 5 mln. Lt papildomai skirti ligoninių restruktūrizavimo programai.

Lėšų šaltinis – kompensacijos už valstybės išperkamą žemę Nacionalinei žemės tarnybai numatyti asignavimai, taip pat 1998-1999 metų valstybės biudžeto įsiskolinimas privalomojo sveikatos draudimo fondui arba siūlyti spręsti Vyriausybei perskirstant kitoms programoms numatytas papildomas lėšas.

4. Siūlyti 2 mln. 400 tūkst. Lt, numatytų Sveikatos apsaugos ministerijos biudžete papildomai skirti žmogaus audinių ir organų transplantacijos programai, perkelti Valstybinei ligonių kasai atitinkamai didinant VLK skirtus valstybės biudžeto asignavimus (pagal šią programą lėšos bus skiriamos konkrečių ligonių organų transplantacijoms apmokėti iš privalomojo sveikatos draudimo fondo).

5. Siūlyti Sveikatos apsaugos ministerijai medicininės įrangos atnaujinimui projekte numatytas papildomas lėšas –1mln. 918 tūkst. Lt - naudoti ministerijos kreditorinių įsiskolinimų dengimui pagal pasirašytas sutartis : 700 tūkst. Lt Lietuvos onkologijos centro, 700 tūkst.Lt Kauno medicinos universiteto klinikų anksčiau įsigytai įrangai apmokėti, 518 tūkst. Lt Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės operacinių ir naujagimių skyrių rekonstrukcijai užbaigti pagal Motinos ir vaiko investicinę programą.

6. Siūlyti papildomai skirti Sveikatos apsaugos Motinos ir vaiko programoje numatytai Vilniaus universitetinės vaikų ligoninės operacinių ir naujagimių skyrių rekonstrukcijai užbaigti 1mln. 491 tūkst. Lt. Lėšų šaltinis – perskirstyti 518 tūkst. Lt iš Sveikatos apsaugos ministerijos lėšų, skirtų medicininės įrangos atnaujinimui, 200 tūkst. Lt iš Lietuvos dailės muziejui skirtų papildomų asignavimų, 272 tūkst. Lt iš Susisiekimo ministerijos papildomų asignavimų administracinių gebėjimų stiprinimui, 500 tūkst. Lt iš Transporto investicijų direkcijai ir Valstybinei kelių transporto inspekcijai skirtų papildomų asignavimų.

6. Siūlyti skirti Kauno medicinos universiteto klinikų kardiochirurgijos skyrių rekonstrukcijai papildomai 2 mln. Lt. Lėšų šaltinis – siūlyti spręsti Vyriausybei.

7. Atsižvelgiant į Telšių apskrities viršininko prašymą siūlyti skirti papildomai 200 tūkst. Lt Telšių apskrities ligoninės psichiatrijos skyriaus rekonstrukcijai užbaigti. Lėšų šaltinis – papildomi asignavimai Lietuvos dailės muziejui istoriniams baldams įsigyti ir papildomoms parodoms organizuoti.

8. Siūlyti skirti Lietuvos onkologijos centrui, reorganizuotam į Vilniaus universiteto onkologijos mokslo institutą, 450 tūkst. Lt moksliniams tyrimams finansuoti. Lėšų šaltinis – mokslui ir studijoms skirti biudžeto asignavimai.

9. Atsižvelgiant į Kauno apskrities Viršužiglio reabilitacijos ligoninės prašymą, siūlyti skirti 102 tūkst. Lt šios ligoninės lifto įrengimui užbaigti. Lėšų šaltinis – Susisiekimo ministerijos administracinių gebėjimų stiprinimui skirti papildomi asignavimai.

10 Teikti Seimui Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2002 metų biudžeto patikslinimo projektą atsižvelgiant į Komiteto sprendimo 3 ir 4 punktus.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 18.
Virginija Šukaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Sveikatos reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2002 metai

LR Seimas