Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. birželio 17 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-06-17

 

Komitetas, apsvarstęs 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1677, nusprendė bendru sutarimu pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 259(1) straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-1310, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Teisės departamento bei Komiteto patarėjos pastabas.

Komitetas, apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų Kodekso 173(12), 247(5), 259(1) ir 320 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-875, bendru sutarimu nusprendė pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui atsižvelgiant į Teisės instituto ir Komiteto patarėjos pastabas.

Komitetas, apsvarstęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1043, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Komitetas, apsvarstęs Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-685, bendru sutarimu nusprendė projektą atmesti, kadangi siūlomas pakeitimas nėra aktualus (keičiamas įstatymas įgyvendinimo tvarką nustatė nuo 1997 m. liepos d., kada įsigaliojo), įsigaliojus siūlomai įstatymo pataisai skirtingos valdžios institucijos tuos pačius klausimus spręstų pagal skirtingus įstatymus, be to, pakeitus bazinį įstatymą taip, kaip siūloma projekte, būtų pažeistas asmenų lygiateisiškumo prieš įstatymus principas.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 18.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas