Lietuvos Respublikos Seimas

2002-06-17

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, birželio 17 d. Šiandien Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rumunijos Vyriausybės sutarties dėl įslaptintos karinės informacijos apsaugos ratifikavimo įstatymo projektas Nr. IXP-1672, su kuriuo Komiteto narius supažindino Krašto apsaugos ministerijos sekretorius Povilas Malakauskas bei Komiteto išvadų rengėjas Kęstutis Kriščiūnas. Šia sutartimi kiekviena iš Šalių, vadovaudamasi nacionaline teise, įsipareigoja imtis visų reikiamų veiksmų, kad būtų apsaugota pagal sutartį perduodama įslaptinta karinė informacija arba informacija, su kuria susipažinti teisę gauna sutarties dalyvis. Sutartis reglamentuoja galimybę gauti karinę informaciją, įslaptintų sutarčių sudarymą, dokumentų vertimą, kopijavimą, naikinimą, įslaptintos karinės informacijos siuntimą ir perdavimą, išlaidų kompensavimą. Po svarstymo Komiteto nariai vienbalsiai pritarė siūlomam ratifikavimo įstatymo projektui.

Antrąjį darbotvarkės klausimą - Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, metinės finansavimo sutarties 2001 metams dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD) ratifikavimo įstatymo projektą Nr. IXP-1665 pristatė Komiteto išvadų rengėjas Egidijus Vareikis. Įstatymo projekto tikslas – ratifikuoti Lietuvos Respublikos ir Europos Bendrijų Komisijos, atstovaujančios Europos Bendrijai, metinę finansavimo sutartį 2001 metams dėl Specialiosios žemės ūkio ir kaimo plėtros paramos programos (SAPARD), pasirašytą Briuselyje ir Vilniuje 2002 m. balandžio 29 d. Dalyvavimas šioje programoje šalims kandidatėms sukuria galimybę geriau susipažinti su Europos Sąjungoje vykdoma žemės ūkio politika, taisyklėmis ir reikalavimais, keliamais žemės ūkio produkcijai. Po svarstymo šiam ratifikavimo įstatymo projektui, su pastaba, Komiteto nariai pritarė.

Taip pat apsvarstytas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1677. Komiteto nariai svarstė Užsienio reikalų ministerijos ir Lietuvos ekonominės plėtros agentūros biudžetus su kuriais supažindino Užsienio reikalų ministerijos sekretorius Neris Germanas, Užsienio reikalų ministerijos Finansų departamento direktorė Daiva Mockuvienė, Lietuvos ekonominės plėtros agentūros l.e.p. generalinis direktorius Dangis Šilalnikas bei Komiteto išvadų rengėja Dalia Kutraitė - Giedraitienė. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė minėtų institucijų biudžetų pakeitimams.

Papildomai Komitetas apsvarstė gautus prašymus dėl Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių rėžimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti bei Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto papildomo finansavimo. Po svarstymo Komiteto nariai pritarė šiems prašymams.




Naujausi pakeitimai - 2002 06 17.
Salvinija Jurėnaitė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas