Lietuvos Respublikos Seimas

Apie komiteto posėdį 02-06-12

Komitetas apsvarstė Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos 2001 metų valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitos” projektą Nr. IXP-1580. Nutarta pritarti iniciatorių pateiktam projektui. Priėmus nutarimo projektą, Seimas patvirtintų Lietuvos Respublikos 2001 m. valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto vykdymo ataskaitą pagal 2001 m. gruodžio 31 d. būklę.

Antru darbotvarkės klausimu komitetas apsvarstė Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 45 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1549. Nutarta pritarti komiteto patobulintam projektui. Priėmus šį įstatymą, bus numatytos naktinių pamainų darbuotojų darbo laiko išimtys nepertraukiamai dirbančiose įmonėse.

Komitetas taip pat apsvarstė Teismų įstatymo 100 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1661. Bendru sutarimu nutarta pritarti išvadų rengėjų patobulintam projektui. Šiuo įstatymo projektu siekiama suderinti ir tinkamai sureglamentuoti teisėjų pensinio aprūpinimo teisinę bazę.

Apsvarstytas Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 7 straipsnio papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-1415. Nutarta siūlyti pagrindiniam - Valstybės valdymo ir savivaldybių - komitetui įstatymo projektą atmesti. Nes iki pereinamojo laikotarpio pradžios (2001 m. liepos 1 d.) buvusio darbo užmokesčio, kuris yra didesnis už įstatymo nustatytą darbo užmokestį, tolesnis nemažinimas bei buvusio darbo užmokesčio mokėjimas ir iki pereinamojo laikotarpio (2001 m. sausio 1 d.) buvusio darbo užmokesčio, kuris yra mažesnis už įstatymo nustatytą darbo užmokestį, tolesnis didinimas prokuratūros pareigūnams iškreiptų įstatymo pereinamojo laikotarpio nuostatas mažinti darbo užmokesčio skirtumus mažinant didžiausią ir didinant mažiausią darbo užmokestį, ir diskriminuotų valstybės politikus ir valstybės pareigūnus, kuriems darbo užmokestis būtų toliau mažinamas iki 2003 m. liepos 1 d. Neaiškus papildomų valstybės biudžeto lėšų poreikis įstatymui įgyvendinti. Pagal LR Seimo Statuto 145 straipsnį, jeigu įstatymui įgyvendinti reikės lėšų, susijusių su valstybės biudžeto koregavimu, toliau svarstant projektą turi būti pateikti projekto iniciatoriaus pasiūlymai bei Biudžeto ir finansų komiteto ir LR Vyriausybės išvados dėl galimų šių lėšų šaltinių, taip pat turi būti pateiktas ir svarstomas valstybės biudžeto įstatymo pakeitimo įstatymo projektas.

Komitetas pasirengė svarstyti Administracinių teisės pažeidimų kodekso 41(3) straipsnio papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1644. Nutarta komiteto išvadų projekto rengėjais paskirti A. Sysą ir V. Lapėną, komitete svarstyti rudens sesijoje.

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 14.
Renata Liekienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas