Lietuvos Respublikos Seimas

Birželio 12 d. posėdyje

Komiteto išvažiuojamajame posėdyje į Valstybinį Kernavės archeologijos ir istorijos muziejų – rezervatą muziejaus - rezervato direktorius Saulius Vadišius papasakojo šio muziejaus rezervato istoriją ir aprodė rezervatą bei muziejų.

Apsvarstytas Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo ,,Dėl Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus - rezervato statuso pakeitimo, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ribų pakeitimo ir ribų plano patvirtinimo” projektas. Komitetas nusprendė siūlyti Seimui svarstyti ir priimti Seimo nutarimo ,,Dėl Valstybinio Kernavės archeologijos ir istorijos muziejaus - rezervato statuso pakeitimo, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato ribų pakeitimo ir ribų plano patvirtinimo” projekto antrąjį variantą.

Komitetas aptarė problemas, su kuriomis susidurs Kernavės archeologijos ir istorijos muziejus – rezervatas, jo statusą pakeitus į Kernavės kultūrinį rezervatą. Komitetas nusprendė kartu su Kultūros ministerija apsvarstyti galimybę Kultūros ministerijoje įsteigti Saugomų teritorijų skyrių.

Kernavės muziejaus - rezervato direktorius Saulius Vadišius pristatė strateginio muziejaus-rezervato (kultūrinio rezervato) vystymo programą, kuri yra įtraukta į valstybinę Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo programą. Komitetas nusprendė viename iš artimiausių Komiteto posėdžių susipažinti su Valstybinės Lietuvos vardo tūkstantmečio paminėjimo programos įgyvendinimo perspektyvomis.

Kernavės muziejaus - rezervato direktorius informavo Komitetą apie ketinimus Valstybinį Kernavės kultūrinį rezervatą įtrauki į UNESCO saugomų pasaulio kultūros paveldo objektų sąrašą. Komitetas nusprendė kartu su UNESCO nacionaline komisija aptarti problemas, susijusias su Lietuvos objektų įtraukimu į UNESCO saugomų pasaulio kultūros paveldo objektų sąrašą.

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas