Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininkas inicijuoja Lietuvos parlamentinių partijų susitarimą stiprinant kovą su nusikalstamumu ir korupcija

Birželio13 d. praneđimas VIR

Seimo Pirmininkas Artūras Paulauskas inicijuoja Lietuvos parlamentinių partijų susitarimą dėl kovos su nusikalstamumu ir korupcija sustiprinimo. Tokios iniciatyvos A. Paulauskas ėmėsi atsižvelgdamas į padažnėjusį šalies verslo organizacijų ir visuomenės reiškiamą susirūpinimą sudėtinga kriminogenine valstybės padėtimi.

Seimo Pirmininkas siūlys Parlamentinėms partijoms pasirašyti dokumentą, kuriuo būtų susitarta dėl vieningų strateginių tikslų ir prioritetų kovoje su nusikalstamumu ir korupcija, taip pat būtinų prielaidų, įskaitant ir finansines, efektyviai teisėsaugos veiklai užtikrinti.

Susitarimu siekiama nemažinti ir tolygiai didinti teisėsaugos institucijų finansavimą, užtikrinti stabilų šių institucijų finansavimą, tobulinti teisės aktus, stiprinant kovą su nusikalstamumu, užtikrinant asmens teises ir laisves, viešąją tvarką ir visuomenės saugumą.

 

Seimo Pirmininkas taip pat siūlo partijoms susitarti dėl nacionalinių ir tarptautinių kovos su nusikalstamumu programų vykdymo, atliekant parlamentinę kontrolę nepažeisti teisėsaugos institucijų nepriklausomumo ir savarankiškumo, užtikrinti teisėsaugos institucijų depolitizavimą bei nesikišimą į šių institucijų procesinę, operatyvinę ir tarnybinę veiklą.

 

Seimo Pirmininko atstovas spaudai

Arvydas Žilinskas
Naujausi pakeitimai - 2002 06 13.
Artūras Zeleniakas   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Pranešimai žiniasklaidai  >   2002 metai

LR Seimas