Lietuvos Respublikos Seimas

A. Butkevičiaus, K. Glavecko ir E. Maldeikio komandiruotės į Šveicarijos Konfederaciją 2002 05 09-12 d. ataskaita

2002 m. gegužės 9-12 dienomis Seimo nariai A. Butkevičius, K. Glaveckas, E. Maldeikis dalyvavo “Pasaulio Banko parlamentarų tinklo” 3-oje metinėje konferencijoje, Berne (Šveicarija). Konferencijoje dalyvavo virš 120 parlamentarų iš Europos, Azijos, Afrikos šalių, Pasaulio Banko Prezidentas J. D . Wolfensohn’as, kuris perskaitė pagrindinį pranešimą, Nigerijos Prezidentas, o taip pat tarptautinių finansinių ir vystymo organizacijų vadovaujantys darbuotojai. Konferencijoje buvo organizuota video - konferencija su Indijos ir Nigerijos parlamentarais, kurioje taip pat dalyvavo ir Nigerijos Prezidentas.

Konferencijoje buvo diskutuojama šiais klausimais:

Skurdo problema Pasaulyje ir jo keliamos grėsmės tarptautiniam stabilumui ir tarptautiniam saugumui.

AIDS problemos.

Pasaulio Banko vaidmuo vykdant ekonomines reformas ir sprendžiant skurdo problemas įvairiuose pasaulio regionuose.

Šalių Parlamentų vaidmuo vykdant Pasaulio Banko projektų monitoringą , Parlamentų įtakos didinimo Pasaulio Banko vykdomai politikai būtinumas.

Pasaulio Banko Prezidentas J. D . Wolfensohn’as padarė programinį pranešimą, kuriame akcentavo būtinumą šalių Parlamentams tiesiogiai dirbti su Pasaulio Banku, formuojant, prižiūrint ir vykdant Pasaulio Banko veiklą šalyse. Jis pabrėžė, jog Pasaulio Bankas tiesiogiai dirba su šalių Vyriausybėmis, kai šalių Parlamentai lieka daugiau nuošalyje nuo Pasaulio Banko vykdomos politikos. Jis akcentavo, kad yra būtina išvystyti naujus bendradarbiavimo instrumentus tarp Pasaulio Banko ir šalių Parlamentų, ypač spartinant šalių socialinę – ekonominę plėtrą ir tam tikslui vykdomus Pasaulio Banko projektus. Buvo pabrėžtas kovos prieš skurdą prioritetas.

Konferencijoje daugelis dalyvių parėmė “Pasaulio Banko parlamentarų tinklo” veiklos ir vystymo svarbą.

Ši organizacija jungia Pasaulio šalių parlamentarus, nepriklausomai nuo jų partinės priklausomybės ir jos tikslas tiesiogiai dirbti su Pasaulio Banku, kaip su tarptautine finansine institucija, vykdant socialines – ekonomines reformas šalyse, įtakoti formuojant Pasaulio Banko vykdomą politiką bei skatinti parlamentarus išnaudoti šalyse Pasaulio Banko galimybes ir instrumentus įgyvendinant ekonominę politiką. Ši organizacija parengė ir vysto informacinį tinklą šalių parlamentarams Internetu gauti pilną informaciją apie Pasaulio Banko veiklą, galimybes ir vykdomus projektus, gauti atsakymus į konkrečius parlamentarų klausimus apie Pasaulio Banko veiklą, o taip pat vykdyti mokymus parlamentarams. “Pasaulio Banko parlamentarų tinklas” rengia įvairių šalių parlamentarų išvykas į šalis keistis patirtimi vykdant ekonomines reformas. Konferencijoje buvo aptarti parlamentarų grupių išvykos į Burundiją ir Ugandą.

LR Seimo nariai A. Butkevičius, K. Glaveckas, E. Maldeikis taip pat išdėstė savo poziciją dėl šios organizacijos veiklos galimybių išplėtimo bei dėl pasidalinimo patirtimi vykdant socialines – ekonomines reformas.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 13.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ŠVEICARIJA

LR Seimas