Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

 

 

 

 

 

Spaudos tarnybai 2002-06-12

 

Komitetas 2002-06-12 posėdyje svarstė Seimo rinkimų įstatymo 58 ir 97 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-943. Posėdyje dalyvavo Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Z.Vaigauskas. ). Bendru sutarimu pritarta Komiteto patobulintam įstatymo projektui, kuriuo siūloma įteisinti demokratiškesnę nuostatą, jog rinkimų biuletenyje įrašoma partijos, koalicijos pavadinimas nevardinant dešimties pirmųjų sąrašo kandidatų pavardžių, tačiau kiekvienoje balsavimo kabinoje pateikiami bendrieji partijų bei koalicijų sąrašai (kandidatų vardai ir pavardės).

Taip pat Komitetas svarstė Rinkliavų įstatymo 6 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr.IXP-1643, kuriambendru sutarimu pritarė. Teikiamo įstatymo projekto tikslas – nurodyti įstatyme naujus asmens dokumentus – asmens tapatybės kortelę ir pasą, už kurių išdavimą bei pakeitimą asmenys bus atleidžiami nuo valstybės rinkliavos, be to, patikslinti asmenų, atleidžiamų nuo valstybės rinkliavos už naujų asmens dokumentų išdavimą ir pakeitimą, kategorijas.

Aptarti kiti klausimai ir patvirtinta kitos savaitės Komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2002 06 13.
Eglė Gibavičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas