Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2002 m. birželio 12 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių įstatymo 79 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1477.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas: Jonas Budrevičius.

 

2.SVARSTYTA:

Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 15, 16 ir 27 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-1622.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams tobulinti, siūlant nemažinti Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme nustatytų lengvatų.

2. Kitus mokestinius įstatymus suderinti su dabar galiojančiomis Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatyme nustatytomis mokestinių lengvatų nuostatomis.

3. Pasiūlyti Vyriausybei įstatymo projekto tobulinimo tikslu sudaryti darbo grupę iš Kauno ir Klaipėdos laisvųjų ekonominių zonų atstovų, kitų suinteresuotų asmenų.

4. Komiteto paskirtas pranešėjas Rimvydas Vaštakas.

 

3. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-17) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2002-06-17) darbotvarkę.

 

4.SVARSTYTA:

Pasirengimas 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1677 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, P.Vilką ir komiteto patarėją G.Pajuodienę (pritarta bendru sutarimu).

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įstatymo "Dėl specialios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių" pripažinimo netekusiu galios įstatymo projekto IXP-854(2) svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2002 06 12.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas