Lietuvos Respublikos Seimas

2002 m. birželio 12 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

2002-06-12

Komitetas apsvarstęs Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti darbo ataskaitos ir Seimo nutarimo "Dėl Seimo laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti sudarymo" pakeitimo" projektą IXP-1609, bendru sutarimu nusprendė pritarti komitete patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabą, kad Laikinoji komisija, išvadą ir parengtą nutarimo projektą pateikia Seimui “atlikusi pavestą darbą, surinktus ir apibendrintus duomenis”, todėl laikinosios komisijos J.Paliako žūties aplinkybėms ištirti ataskaita neturėtų būti svarstoma ir Seimo nutarimo projekto 1 straipsnis išbrauktinas.

Komitetas apsvarstęs Administracinių teisės pažeidimų kodekso 202(1), 259(1) straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1042, bendru sutarimu nusprendė pritarti Komitete patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas, susijusias su juridine technika.

Komitetas apsvarstęs Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1043, balsų dauguma nusprendė padaryti svarstyme pertrauką

Komitetas apsvarstęs Seimo Sveikatos reikalų komiteto 2002 m. birželio 3 d. sprendimą Nr.6 “Dėl ŽIV infekcijos protrūkio Alytaus griežtojo režimo pataisos darbų kolonijoje”, bendru sutarimu nusprendė, kad Bausmių vykdymo kodekse būtų netikslinga numatyti atitinkamas nuostatas, kadangi šiuo metu galiojančių teisės aktų reguliavimas užkrečiamų ligų (tarp jų ir ŽIV) klausimais yra pakankamas.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 12.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas