Lietuvos Respublikos Seimas

J. Čekuolio ir V. Landsbergio komandiruotės į Prancūzijos Respubliką 2002 04 02-06 d. ataskaita

Š.m. balandžio 3-4 dienomis LR Seimo Valdybos sprendimu dalyvavau Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos Monitoringo komiteto posėdyje Paryžiuje. ET Monitoringo komitetas buvo sudarytas su tikslu stebėti, kaip šalys - ET narės vykdo savo įsipareigojimus Europos Tarybai. Monitoringo komiteto posėdžiai vyksta už uždarų durų, todėl šioje atatskaitoje trumpai informuoju apie diskutuotus klausimus ir priimtus sprendimus.

1. Demokratinių institucijų funkcionavimas Moldovoje. Komiteto reporteriai – L.Vahtre (Estija) ir Ž.Durreau (Prancūzija) pristatė savo vizito Moldovoje rezultatus, informavo apie vis stiprėjančią visuomeninę krizę šioje valstybėje. Opozicija nulat rengia prieš valdžią nukreiptas protesto demonstracijas, valdžios atstovai atima iš opozicijos parlamentarų parlamentinį imunitetą, opozicijos parlamentaras V.Kubreacov dingo be žinios, pradėtas savivaldos teisių varžymas, teisminė valdžia vis dar tiesiogiai susijusi su politine valdžia ir yra jos įtakojama. Tokios tendencijos negali nekelti nerimo, todėl balandžio mėn. ETPA sesijoje vyks specialieji debatai apie padėtį Moldovoje. Moldovos atstovai posėdyje aiškinosi dėl valdžios veiksmų, dėstė vykdomos politikos motyvus. Diskusija Moldovos klausimu truko daugiau kaip dvi su puse valandos.

2. Ukraina. ET kartu su kitomis europinėmis organizacijomis aktyvai stebėjo kovo 31 d. Ukrainoje vykusius parlamento rinkimus. Dalis komiteto narių dirbo stebėtojais Ukrainoje, jie informavo komitetą apie rinkimų eigą. Stebėtojai konstatavo nemažai pažeidimų rinkiminės kampanijos laikotarpiu, rinkimų vykdymas taip pat buvo itin prastai organizuotas. Rinkėjų sąrašų sudarymas, spūstis ir nuolatiniai ginčai balsavimo apylinkėse didelių bei rimtų abejonių dėl rinkimų nekelia, tačiau kritikos jų organizatoriams buvo išsakyta nemažai.

3. Monitoringo komiteto veikla. Naujasis komiteto pirmininkas A.Barsony (Vengrija) pateikė pasiūlymus dėl komiteto veiklos gerinimo. Jo pasiūlymai susiję su visu monitoringo procedūros koncepcijos pakeitimu, stebint ne vien tik naujųjų ET narių įsipareigojimų vykdymą, bet ir pradedant teminį monitoringą, stebint, kaip visos ET valstybės realybėje įgyvendina įvairias tarptautines konvencijas. Ilgų diskusijų metu komiteto nariai pateikė nemažai pasiūlymų, diskusijas nutarta tęsti kitame komiteto posėdyje.

4. Rumunija. Rumunijos delegacija pateikė pranešimą apie Rumunijos įsipareigojimų Europos Tarybai vykdymą post-monitoringo dialogo su Rumunija rėmuose. Rumunijos reikalai bus išsamiai svarstomi komiteto posėdyje Bukarešte gegužės 15-17 dienomis.

5. Padėtis Makedonijoje. Apsikeista nuomonėmis apie padėtį šioje valstybėje. Diskusijos bus tęsiamos kitame komiteto posėdyje.

Pagarbiai,

Jonas Čekuolis

LR Seimo delegacijos Europos Tarybos

Parlamentinėje Asamblėjoje pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   PRANCŪZIJA

LR Seimas