Lietuvos Respublikos Seimas

V.P.Andriukaičio, D.Kutraitės-Giedraitienės, A.Medalinsko ir R.Pavilionio komandiruotės į Belgijos Karalystę 2002 04 14-17 d. ataskaita

Konvento balandžio 15-16 d. susitikimo darbotvarkėje buvo du pagrindiniai klausimai: 1) dėl Europos Sąjungos misijų (tikslų) ir kompetencijų; 2) dėl jaunimo forumo organizavimo.

Konvento Prezidiumas pritarė valstybių kandidačių prašymui papildyti Konvento Prezidiumo sudėtį valstybių kandidačių atstovu. Valstybių kandidačių parlamentų atstovų ad hoc susitikime, kuris įvyko 2002 m. balandžio 15 d., slaptu balsavimu valstybių kandidačių parlamentų atstovu Konvento prezidiume išrinktas Slovėnijos parlamento narys A. Peterle, surinkęs daugumą balsų.

Lietuvos atstovai Konvente kalbėjo lietuvių kalba, jų pasisakymai buvo verčiami į visas oficialias Europos Sąjungos kalbas.

Konvento Prezidiumas informavo, kad artimiausiame Konvento posėdyje, kuris vyks gegužės mėnesį, turi būti suformuotos darbo grupės, skirtos atskirų Konvento darbotvarkės klausimų analizei.

Dėl Europos Sąjungos misijų ir kompetencijų kalbėjusių Konvento narių pasisakymams buvo skirta po tris minutes. Diskusijos organizavimo principas sudarė sąlygas gyvam pasikeitimui nuomonėmis.

Bendroji diskusijos dėl Europos Sąjungos misijų ir kompetencijų tendencija akivaizdžiai parodė, kad Konvento nariai pateikia ne tiek savo asmeninę, kiek valstybės poziciją, išskirdami principus ir prioritetus, kuriais remiantis turėtų būti modeliuojama ateities ES politika.

Seimo kanceliarijos darbo grupės pasiūlymais paremta V. P. Andriukaičio pozicija, išsakyta Konvento posėdyje, akcentavo sanglaudos politikos tęstinumą užtikrinančių principų išlaikymo išsiplėtusioje ateities ES svarbą. Ši tendencija pažymima ir Lietuvos Vyriausybės atstovo Konvente URM viceministro R. Martikonio išsakytoje pozicijoje.

Dėl Jaunimo Konvento organizavimo nutarta, kad jis bus organizuojamas liepos 9-12 dienomis. Jaunimo Konvento veikloje dalyvaus 210 jaunimo atstovų. Lietuva galės deleguoti 6 atstovus į Jaunimo Konventą.

PRIDEDAMA: 1. V.P. Andriukaičio pasisakymas Konvente (lietuvių kalba).

2. Konvento dokumentas 15/2 dėl Jaunimo Konvento organizavimo (anglų kalba).

Paruošė: Europos reikalų komiteto vyresnioji patarėja Rūta Bunevičiūtė

Suderinta: Seimo atstovas Konvente Vytenis Povilas Andriukaitis

p.s. Priedai pateikti Traptautinių ryšių skyriui.
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas