Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Sveikatos reikalų ir Socialinių reikalų ir darbo komitetų atstovų dalyvavimo susitikime su Latvijos ir Estijos parlamentų sveikatos ir socialinių reikalų komitetais Daugpilyje 2002m. gegužės 16-18 d.d. ataskaita

Š.m. gegužės 16-18 d.d. Daugpilyje, Latvijoje įvyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų sveikatos ir socialinių reikalų komitetų susitikimas. Šie susitikimai vyksta reguliariai nuo 1994 m. Susitikime dalyvavo Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkė D. Mikutienė, Komiteto nariai V. Nekrašas, J. Matulevičius, A. Klišonis, Komiteto patarėjai R. Virbalis ir V. Šukaitienė, Komiteto padėjėja I. Zabulionienė, Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys V. Fiodorov ir šio komiteto patarėja D. Bidvaitė.

Susitikime aptarti sveikatos apsaugos reformos Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje eiga ir problemos, pacientų mokėjimai už sveikatos priežiūros paslaugas ir sveikatos priežiūros pasalugų prieinamumo problemos, privalomojo sveikatos draudimo sistemų plėtros ir teisinio reglamentavimo problemos, pacientų teisių užtikrinimo, pirminės sveikatos priežiūros reformos ir bendros praktikos gydytojų institucijos diegimo, ligoninių restruktūrizavimo eiga ir problemos. Susitikimo dalyviai diskutavo apie pastaraisiais metais šalyse priimtus sveikatos sistemą reglamentuojančius įstatymus, sveikatos politikos ir sveikatos apsaugos reformos strategijos, vaistų politikos ir kitais aktualiais sveikatos bei socialinės apsaugos klausimais.

Susitikimo dalyviai turėjo galimybę susipažinti su vienu iš pilotinių sveikatos apsaugos reformos projektų Daugpilio regione lankydamiesi Daugpilio regioninėje ir Kraslavos rajoninėje ligoninėse, Daugpilio ir Kraslavos šeimos gydytojų kabinetuose. Šis projektas iš dalies finansuojamas Pasaulio Banko paskolos lėšomis. Jo pagrindinis tikslas – reformuoti Daugpilio regiono sveikatos priežiūros sistemą, kuri apima tiek pirminę sveikatos priežiūrą, tiek ir rajonų bei regionines ligonines. Įgyvendinant projektą buvę specializuotos ligoninės palaipsniui integruojamos į Daugpilio regioninę ligoninę.

Susitikimas buvo naudingas, kadangi sveikatos apsaugos reformos ir sveikatos politikos problemos ir jų tikslai Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje panašūs, tačiau skiriasi reformos įgyvendinimo būdai ir tempai. Todėl pasikeitimas nuomonėmis apie galimus kylančių problemų sprendimo būdus bei galimas klaidas, taip pat priimamus įstatymus bei jų pataisas, kurie taip pat skiriasi, svarbus ir reikalingas tiek atskirų šalių sveikatos politikos įgyvendinimo, tiek ir Baltijos valstybių bendradarbiavimo požiūriu.

Komiteto pirmininkė D. Mikutienė
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas