Lietuvos Respublikos Seimas

A. Kunčino ir P. Vilko komandiruotės į Graikijos Respubliką 2002 05 22-25 d. ataskaita

Seimo valdybos sprendimu 2002 m. gegužės 22-25 dienomis buvome komandiruoti į Atėnus dalyvauti XIII Tarpparlamentinėje Europos tyrimų ir plėtros kooperacijos programos EUREKA konferencijoje. Tokias konferencijas kasmet rengia šalies, kuri tais metais pirmininkauja EUREKA programoje, parlamentai.

1999 m. birželio 29 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu buvo pasirašytas Lietuvos Respublikos narystės Europos tyrimų ir plėtros kooperacijos programoje EUREKA memorandumas. Nuo 2000 m. Lietuvos Respublikos Seimas siunčia savo atstovus dalyvauti EUREKA tarpparlamentinėse konferencijose.

EUREKA skatina bendradarbiavimą tarp įvairių Europos šalių mokslo tyrimo įstaigų ir pramonės įmonių, siekiant kuo skubiau įdiegti gamyboje pažangias technologijas, vystyti Europos šalių pramonę. EUREKA koordinuoja ne mažiau kaip dviejų Europos valstybių įmonių ir mokslo tyrimų institucijų kartu vykdomus naujų produktų, technologijų ir paslaugų projektavimo darbus. Tuo būdu naujiems gaminiams atsiveria platesnė rinka, o jų techninės savybės tenkina aukščiausius reikalavimus. Kartu dėl darbo pasidalijimo sumažėja projektavimo ir gamybos parengimo išlaidos. Realizavus projekto įdėjas gaminiuose, gamyba tampa našesnė, o produkcija konkurentabilesnė pasaulio rinkoje. Taip pat galima paminėti šiuos EUREKA projektų privalumus: tarptautinis projektų vertinimas, administravimas ir jų įgyvendinimas, pažangių technologijų perėmimas, jų plėtra bei įsisavinimas mažiausias kaštais. Projektų rezultatai yra bendri projekto dalyviams, nepriklausomai nuo finansinio įnašo. Lietuvos finansinis įnašas dažnai būna tik 3-5% bendros projekto vertės.

Konferencijoje Atėnuose teko dalyvauti plenariniuose posėdžiuose, kuriuose pranešimus padarė Graikijos Parlamento Pirmininkas Apostolos Kaklamanis, Parlamento Technologijų plėtros komiteto pirmininkas Eftyhios Kontomaris, EUREKA sekretoriato Briuselyje vadovas Kotilainen Heikki ir kt. Buvo kalbama apie didėjantį įmonių dalyvavimą programos EUREKA projektuose ir jų poreikį inovacijoms bei tarptautiniam bendradarbiavimui, kurie prisideda prie to, kad didėja įmonių eksporto apimtys, gaminama nauja produkcija, sukuriamos papildomos darbo vietos. Daug dėmesio buvo skirta EUREKA programai pirmininkavusios Graikijos pasiekimams paskelbti. XIII Tarpparlamentinė konferencija priimė rezoliuciją (pridedama).

Konferencijos dalyviai, pasiskirstę į 2 grupes, parengė išvadas apie:

1. EUREKA vaidmenį Europos tyrimų srityje.

2. Privataus kapitalo panaudojimą tyrimų ir plėtros veiklai remti, siekiant sukurti inovacinius produktus ir paslaugas.

Lietuvos Respublikos Seimo atstovų (Seimo narių Algirdo Kunčino ir Prano Vilko, taip pat ŠMKK vyr. patarėjo Alfonso Ramono) dalyvavimas XIII Tarpparlamentinėje EUREKA konferencijoje buvo labai naudingas tuo, kad suteikė daug išsamios informacijos apie tyrimų ptėros aspektus Europos valstybėse, padėjo užmegzti artimesnius ryšius su kitų valstybių delegacijų (ypač iš artimiausių kaimynų Latvijos ir Lenkijos) nariais. Lietuvos delegacijos narius priėmė Lietuvos Respublikos Ambasadorius Graikijoje Dainius Junevičius. Po konferencijos, 2002 m. gegužės 28 d. Seime įvyko delegacijos XIII Tarpparlamentinėje EUREKA konferencijoje dalyvių spaudos konferencija. Joje taip pat dalyvavo Lietuvos nacionalinio informacijos centro EUREKA direktorė Birutė Bukauskaitė.

Seimo nariai:

Algirdas Kunčinas

Pranas Vilkas
Naujausi pakeitimai - 2002 06 11.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   GRAIKIJA

LR Seimas